Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nói gì về mở đào tạo các ngành công nghệ?

- Thứ Sáu, 17/05/2024, 06:11 - Chia sẻ

Tuyển sinh năm 2024, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân mở và tuyển sinh 5 ngành đào tạo mới thuộc lĩnh vực công nghệ gồm: Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, An toàn thông tin, Kỹ thuật phần mềm và Hệ thống thông tin.

Vì sao nhà trường lại tuyển sinh những ngành học này? Học công nghệ tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có gì khác biệt so với những trường khác? Cơ hội việc làm của sinh viên ra sao?...

Báo Đại biểu Nhân dân đã có cuộc trao đổi với GS.TS Phạm Hồng Chương, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về những vấn đề trên.

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nói gì về mở đào tạo các ngành công nghệ?

- 17/05/2024, 06:11 - Chia sẻ

Tuyển sinh năm 2024, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân mở và tuyển sinh 5 ngành đào tạo mới thuộc lĩnh vực công nghệ gồm: Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, An toàn thông tin, Kỹ thuật phần mềm và Hệ thống thông tin.

Vì sao nhà trường lại tuyển sinh những ngành học này? Học công nghệ tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có gì khác biệt so với những trường khác? Cơ hội việc làm của sinh viên ra sao?...

Báo Đại biểu Nhân dân đã có cuộc trao đổi với GS.TS Phạm Hồng Chương, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về những vấn đề trên.

Nguyễn Liên - Xuân Sơn
#