Hà Nội: Thí điểm triển khai sử dụng Học bạ số cho học sinh phổ thông

- Thứ Bảy, 30/03/2024, 15:57 - Chia sẻ

Ngày 29.3, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ban hành "Kế hoạch triển khai thí điểm Học bạ số các trường phổ thông ngành Giáo dục và đạo tạo thành phố Hà Nội".

Theo kế hoạch, việc triển khai thí điểm nhằm xây dựng, hoàn thiện mô hình, quy trình quản lý, sử dụng Học bạ số, làm cơ sở để triển khai học bạ số thống nhất trên địa bàn toàn thành phố.

Đối tượng tham gia thí điểm là các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và học sinh cấp tiểu học trong các cơ sở giáo dục. Chỉ thực hiện thí điểm đối với các khối lớp 1, lớp 2, lớp 3 và lớp 4, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 10, lớp 11 năm học 2023 - 2024.

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, sẽ triển khai theo từ việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Học bạ số ngành GD-ĐT Hà Nội, xây dựng hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị giáo dục chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai thí điểm Học bạ số các trường phổ thông ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội.

Sau đó Ban chỉ đạo sẽ xây dựng quy trình nghiệp vụ quản lý, sử dụng, vận hành các chức năng cơ bản trong tạo lập và sử dụng Học bạ số đối với từng cấp học theo các nội dung cụ thể:

Tạo lập, cập nhật Học bạ số; Quản lý và lưu trữ Học bạ số; Sử dụng Học bạ số (tra cứu thông tin Học bạ số, thực hiện các thủ tục hành chính sử dụng, liên quan đến Học bạ số...); kết nối, trao đổi dữ liệu Học bạ số với cơ sở dữ liệu ngành giáo dục đào tạo địa phương với cơ sở dữ liệu quốc gia.

Thời gian thực hiện thí điểm trong tháng 4.2024.

Dự kiến từ tháng 5.2025, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm học bạ số với cấp trung học. Tháng 7.2024, sẽ tổng kết và đánh giá, rút kinh nghiệm quá trình triển khai thí điểm.

Năm học 2023-2024, ngành Giáo dục Hà Nội có 2.852 trường mầm non, phổ thông; 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; 1 trường trung cấp chuyên nghiệp với 2,2 triệu học sinh. Hiện nay, 100% thông tin học sinh đã được cấp mã số trên cơ sở dữ liệu giáo dục đào tạo, được xác thực định danh với dữ liệu dân cư.

100% trường tiểu học đã được trang bị đầy đủ máy tính kết nối internet, có cán bộ vận hành hệ thống quản lý giáo dục chuyên ngành và cơ sở dữ liệu giáo dục đào tạo. 100% hồ sơ học sinh đã được gắn mã số định danh duy nhất, xuyên suốt trong quá trình học tập, sẵn sàng về dữ liệu để triển khai học bạ số. 100% giáo viên, nhân viên đều có kinh nghiệm, trình độ công nghệ thông tin để tham gia sử dụng hệ thống quản lý thông tin giáo dục chuyên ngành.

Học bạ số là học bạ được số hóa, lưu trữ trên môi trường số, có ký xác thực điện tử của cá nhân và tổ chức có thẩm quyền; có giá trị pháp lý để sử dụng trên môi trường số.

Học bạ số được tạo lập từ cơ sở dữ liệu (CSDL) của phần mềm quản lý trường học, đảm bảo cấu trúc gói tin theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, có ký số của người đứng đầu cơ sở giáo dục (CSGD) để xác thực giao dịch điện tử và sẵn sàng kết nối báo cáo dữ liệu học bạ về Cơ sở dữ liệu (CSDL) ngành giáo dục của Bộ GD-ĐT phục vụ quản lý và khai thác sử dụng rộng rãi.

Quốc Việt
#