Để tiếng Việt "vang vọng" giữa núi rừng

- Thứ Hai, 20/11/2023, 15:30 - Chia sẻ

Cô Nguyễn Thị Bảy là giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

12 năm công tác tại ngôi trường bao quanh bởi núi đá và trùng điệp rừng già, cô Bảy đã giúp nhiều thế hệ học sinh dân tộc thiểu số nơi đây biết đọc, biết nói tiếng Việt.

Không những vậy các em còn đạt nhiều thành tích cao như các giải học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh và nhiều cuộc thi trực tuyến khác. 

Để tiếng Việt "vang vọng" giữa núi rừng

- 20/11/2023, 15:30 - Chia sẻ

Cô Nguyễn Thị Bảy là giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

12 năm công tác tại ngôi trường bao quanh bởi núi đá và trùng điệp rừng già, cô Bảy đã giúp nhiều thế hệ học sinh dân tộc thiểu số nơi đây biết đọc, biết nói tiếng Việt.

Không những vậy các em còn đạt nhiều thành tích cao như các giải học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh và nhiều cuộc thi trực tuyến khác. 

Quốc Việt - Hoàng Long
#