Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm xét giáo sư, phó giáo sư năm 2024

- Thứ Tư, 10/07/2024, 07:05 - Chia sẻ

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa có Quyết định phê duyệt danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2024 đối với các ứng viên xét giáo sư, phó giáo sư. 

Theo đó, Quyết định này phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5.7.2024. 

Hội đồng Giáo sư Nhà nước đề nghị các Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2024, Chánh Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2024 như sau:

1. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư liên ngành Chăn nuôi - Thú y - Thuỷ sản năm 2024 Xem tại đây.

2. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Cơ học năm 2024 Xem tại đây.

3. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư liên ngành ngành Cơ khí - Động lực năm 2024 Xem tại đây.

4. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Công nghệ thông tin năm 2024 Xem tại đây.

5. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Dược học năm 2024 Xem tại đây.

6. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hoá năm 2024 Xem tại đây.

7. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Giao thông vận tải năm 2024 Xem tại đây.

8. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Khoa học Giáo dục năm 2024 Xem tại đây.

9. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Hoá học - Công nghệ thực phẩm năm 2024 Xem tại đây.

10. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Khoa học An ninh năm 2024 Xem tại đây.

11. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Khoa học Quân sự năm 2024 Xem tại đây.

12. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Khoa học Trái đất - Mỏ năm 2024 Xem tại đây.

13. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Kinh tế năm 2024 Xem tại đây.

14. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Luật học năm 2024 Xem tại đây.

15. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Luyện kim năm 2024 Xem tại đây.

16. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Ngôn ngữ học năm 2024 Xem tại đây.

17. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp năm 2024 Xem tại đây.

18. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Sinh học năm 2024 Xem tại đây.

19. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư liên ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học / Nhân học năm 2024 Xem tại đây.

20. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Tâm lý học năm 2024 Xem tại đây.

21. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Thuỷ lợi năm 2024 Xem tại đây.

22. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Toán học năm 2024 Xem tại đây.

23. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học năm 2024 Xem tại đây.

24. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Văn hoá - Nghệ thuật -  Thể dục thể thao năm 2024 Xem tại đây.

25. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Văn học năm 2024 Xem tại đây.

26. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Vật lý năm 2024 Xem tại đây.

27. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Xây dựng - Kiến trúc năm 2024 Xem tại đây.

28. Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Y học năm 2024 Xem tại đây.

Nguyễn Liên
#