Chính phủ: Phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 phải bảo đảm gọn nhẹ, thiết thực

- Thứ Tư, 13/09/2023, 07:46 - Chia sẻ

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 144/NQ-CP ngày 10/9/2023 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8.2023. Theo đó, yêu cầu Bộ GD-ĐT sớm công bố Phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025.

Theo đó, một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết là, thực hiện kịp thời, hiệu quả các giải pháp bảo đảm sách giáo khoa và đội ngũ giáo viên cho năm học 2023 – 2024.

Nghị quyết nêu rõ, Bộ GD-ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện kịp thời, hiệu quả các giải pháp bảo đảm sách giáo khoa và đội ngũ giáo viên cho năm học 2023 - 2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 747/CĐ-TTg ngày 16/8/2023.

Nghị quyết cũng đề nghị, Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương đôn đốc, kiểm tra trong việc khắc phục hiệu quả tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ; bất cập giữa các cấp học; chưa đảm bảo đủ định mức giáo viên theo quy định, đặc biệt là giáo viên để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 bảo đảm gọn nhẹ, hiệu quả, thiết thực, giảm áp lực, giảm chi phí và tạo sự đồng thuận xã hội

Bộ GD-ĐT cần chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các địa phương triển khai Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 - 2024. Mặt khác, sớm hoàn thiện Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 và Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2023.

Đặc biệt, Bộ GD-ĐT thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; chuẩn bị tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 5, lớp 9, lớp 12 theo quy định; sớm nghiên cứu, công bố Phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 bảo đảm gọn nhẹ, hiệu quả, thiết thực, giảm áp lực, giảm chi phí và tạo sự đồng thuận xã hội.

PV
#