Tuyệt đối không tổ chức dạy thêm, học thêm cho học sinh tiểu học

- Thứ Năm, 29/11/2012, 19:09 - Chia sẻ
UBND TP Đà Nẵng đã có công văn chỉ đạo Sở GD - ĐT TP, UBND các quận, huyện trên địa bàn yêu cầu chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm trái quy định. Theo đó, UBND TP giao cho Sở, các quận, huyện phải tăng cường thanh tra, kiểm tra, thường xuyên rà soát và chấn chỉnh lại những sai phạm trong hoạt động dạy thêm, học thêm, nhất là với các cơ sở bán trú của học sinh tiểu học. Công văn yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tổ chức dạy thêm, học thêm cho học sinh tiểu học. Nếu xảy ra tình trạng dạy thêm, học thêm trên lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách thì Giám đốc Sở GD - ĐT, Chủ tịch UBND các quận, huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP.