10 trường đại học khối kinh tế hợp tác trao đổi sinh viên

- Thứ Bảy, 29/10/2022, 16:55 - Chia sẻ

Sáng nay 29.10, tại Hà Nội, 10 trường đại học, học viện khối kinh tế đã ký kết thoả thuận hợp tác trao đổi sinh viên.

Đó là các trường, học viện: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Trường Đại học Ngoại thương; Trường Đại học Thương mại; Học viện Tài chính; Học Viện Ngân hàng; Học viện Chính sách và Phát triển; Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế; Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

10 trường đại học khối ngành kinh tế hợp tác trao đổi sinh viên -0
Đại diện lãnh đạo 10 trường khối kinh tế cùng nhau ký kết thoả thuận hợp tác

Mục đích của hợp tác nhằm trao đổi thống nhất về các nội dung, phương thức hợp tác trao đổi giảng viên, sinh viên đa phương và song phương; Xác định và xây dựng các chương trình đào tạo mời sinh viên của các trường cùng học hàng năm; Chia sẻ kinh nghiệm về công tác quản lý đào tạo, đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục và các vấn đề liên quan trong bối cảnh tự chủ; Ký thỏa thuận hợp tác trao đổi sinh viên đa phương giữa 10 trường.

Theo đó, 10 trường sẽ tổ chức các khóa trao đổi sinh viên/học viên. Các khóa dài hạn (01 học kỳ tương ứng khoảng 15 tuần): cho phép sinh viên/học viên của các trường được đăng ký học tập/thực tập/nghiên cứu tại trường đối tác. Người học đăng ký tối đa 25 tín chỉ.

Các học phần đăng ký phải có trong chương trình đào tạo của trường tiếp nhận. Người học được sắp xếp học tập, thực tập, nghiên cứu cùng các với người học của trường tiếp nhận trong các lớp học được mở theo kế hoạch học tập của trường.

Các khóa ngắn hạn (tương ứng từ 3 đến 8 tuần): các trường đại học tổ chức khóa học ngắn hạn trong thời gian hè, công bố chương trình, nội dung khóa học và cho phép người học của các trường được đăng ký học tập tối đa 12 tín chỉ.

Ngoài thời gian lên lớp, người học có thể tham gia thực tập, nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của giáo viên trường tiếp nhận. Ngoài nội dung học tập chuyên môn, trường tiếp nhận tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giao lưu văn hoá, hoạt động cộng đồng… Khóa ngắn hạn được tổ chức chung cho tất cả người học của các trường tham gia.

 Chương trình bắt đầu được mở từ học kỳ hè năm học 2022-2023 tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, các chương trình tiếp theo sẽ được tổ chức luân phiên tại các trường (theo đăng ký tự nguyện của các trường).

Về đăng ký, tuyển chọn sinh viên/học viên, người học có nhu cầu đăng ký học chương trình trao đổi tại trường khác, thì trường cử đi có trách nhiệm lập danh sách người học đủ điều kiện gửi cho trường tiếp nhận trước khóa trao đổi chậm nhất 02 tuần trước khi học kỳ bắt đầu.

Số lượng người học và điều kiện đầu vào (bao gồm kết quả học tập, điều kiện ngoại ngữ…) của người học tham gia chương trình trao đổi cho từng năm học sẽ được trường tiếp nhận công bố ít nhất 01 kỳ trước khi năm học bắt đầu. Trường tiếp nhận ra quyết định tiếp nhận người học và biên chế vào các lớp phù hợp.

Người học đăng ký các chương trình trao đổi sinh viên sẽ đóng học phí theo số tín chỉ được miễn, công nhận tại trường cử đi. Người học không phải đóng học phí cho trường tiếp nhận đào tạo. Chi phí ăn ở, đi lại và tham gia các hoạt động (ngoài học phí) do người học tự chi trả. Các trường tiếp nhận có thể hỗ trợ về ký túc xá hoặc các thông tin cần thiết khác.

Kết thúc khóa trao đổi, trường tiếp nhận có trách nhiệm cấp bảng điểm, xác nhận hoàn thành chương trình.

Trường cử đi có trách nhiệm công nhận/miễn hoặc chuyển đổi kết quả học tập của các học phần đã học theo qui định (bao gồm học phần bắt buộc, tự chọn, tự chọn tự do tương ứng với chương trình đào tạo cử nhân hoặc thạc sĩ) của người học, hoặc tính điểm rèn luyện khi người học tham gia các hoạt động ngoại khóa tùy thuộc vào qui định của từng trường.

Trường cử đi có trách nhiệm đảm bảo quyền lợi của người học trong thời gian thực hiện chương trình trao đổi về chính sách học bổng hỗ trợ học tập, sinh hoạt đoàn thành niên…

Ngoài ra, các trường phối hợp tổ chức Hội nghị thường niên về đào tạo và đảm bảo chất lượng giáo dục và các hoạt động nghiên cứu khoa học. Đồng thời, chia sẻ bài giảng điện tử, các khóa học trực tuyến dùng chung; Chia sẻ dữ liệu thư viện điện tử dung chung; Chia sẻ kinh nghiệm về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục; công tác sinh viên, công tác hợp tác quốc tế và các hoạt động khác…

Sinh viên có cơ hội học tập trải nghiệm trong các môi trường đào tạo khác nhau ở các lĩnh vực chuyên môn là thế mạnh của các trường, tăng cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường. Các trường sẽ có cơ hội chia sẻ, học hỏi lẫn nhau trong công tác đào tạo, quản lý đào tạo và đảm bảo chất lượng giáo dục.

Hồng Hạnh
#