Giảm thủ tục hành chính, tăng giao dịch điện tử 

Xem với cỡ chữ
Là một trong những đơn vị đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, để duy trì và phát huy kết quả đã đạt được, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai cho biết, thời gian tới sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến; phấn đấu 100% doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT thực hiện giao dịch điện tử.
Hướng dẫn các đơn vị thủ tục liên quan về chính sách BHXH
Nguồn: ITN

Cắt giảm 236 thủ tục hành chính

Theo Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai Trần Văn Lực, thời gian qua công tác cải cách thủ tục hành chính được ngành BHXH triển khai tích cực. Đến nay, BHXH Việt Nam đã cắt giảm từ 263 thủ tục hành chính xuống còn 27 thủ tục hành chính, niêm yết công khai thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa cơ quan BHXH cấp tỉnh, cấp huyện và tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 ngày càng phức tạp, ảnh hưởng lớn đến người lao động và người sử dụng lao động, để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, BHXH tỉnh tăng cường xử lý các hồ sơ trực tuyến. Đồng thời, đẩy mạnh việc tích hợp thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia; đẩy mạnh giao dịch điện tử, dịch vụ bưu chính công ích, truyền thông về sử dụng dịch vụ công trực tuyến... Bên cạnh đó, BHXH tỉnh đã tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Việc cắt giảm thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý nghiệp vụ, thực hiện giao dịch điện tử nhằm phục vụ người tham gia và thụ hưởng các chính sách. Tính đến nay, toàn tỉnh có 2.981/3.422 đơn vị sử dụng lao động đăng ký giao dịch điện tử trong lĩnh vực thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp.

Ngoài ra, đến cuối tháng 5.2021, Gia Lai đã có trên 33.200 người đăng ký cài đặt sử dụng ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số, trong đó có 27.199 hồ sơ hợp lệ được phê duyệt. Cùng với đó, từ ngày 1.6, người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) được sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID làm thủ tục khám chữa bệnh BHYT thay thế cho việc sử dụng thẻ BHYT giấy, giúp giảm thời gian làm thủ tục khám chữa bệnh và hạn chế tiếp xúc trực tiếp, góp phần phòng chống dịch Covid-19.

Sử dụng hiệu quả trên 20 phần mềm nghiệp vụ 

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, đại diện BHXH tỉnh Gia Lai chia sẻ, thời gian tới, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phấn đấu 100% doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT thực hiện giao dịch điện tử và tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục triển khai giải pháp cung cấp dịch vụ công trực tuyến như các phần mềm được sử dụng liên thông trên toàn quốc, cơ sở dữ liệu được tập trung tại Trung tâm dữ liệu BHXH Việt Nam; thực hiện giao dịch điện tử đối với lĩnh vực thu, sổ thẻ; giải quyết chế độ BHXH; thực hiện scan, ký số và lưu trữ các hồ sơ theo quy định. Hiện nay, BHXH Việt Nam đã triển khai và đưa lên Cổng dịch vụ công quốc gia 10 thủ tục hồ sơ.

BHXH tỉnh tiếp tục vận hành có hiệu quả hệ thống “Một cửa điện tử tập trung” và triển khai các phần mềm nghiệp vụ hướng tới tin học hóa toàn diện hoạt động nghiệp vụ của ngành. Tích hợp các dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết ở mức độ 3 và mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia… Hiện tại, BHXH tỉnh đang sử dụng có hiệu quả trên 20 phần mềm nghiệp vụ trong quản lý, điều hành công việc nhằm giảm thiểu thời gian, chi phí, nhân lực.

Ngoài ra, để đạt mục tiêu trên 160 nghìn người cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID trên điện thoại thông minh vào cuối năm 2021, Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai Trần Văn Lực cho hay, cùng với việc tích cực tuyên truyền việc cài đặt và sử dụng ứng dụng này, BHXH tỉnh đã chủ động triển khai tới cán bộ, viên chức của đơn vị, sau đó lan tỏa tới người thân, bạn bè của họ. Phối hợp các đại lý thu, đơn vị, tổ chức có liên quan để bố trí các bàn đăng ký di động tại khu công nghiệp, khu dân cư, các đơn vị sử dụng lao động có nhiều người tham gia, các cơ sở khám chữa bệnh BHYT... để hỗ trợ kê khai và thực hiện xác nhận nhân thân của người đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH.

Ngành BHXH cũng tăng cường hỗ trợ người dân đăng ký cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng VssID. Phổ biến, tập huấn cho cán bộ phụ trách BHXH của đơn vị, đại lý thu BHXH, BHYT để giới thiệu về các tính năng, tiện ích đối với người tham gia và hướng dẫn người tham gia đến đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH. Phối hợp với ngành y tế hướng dẫn người dân khám chữa bệnh cài đặt và sử dụng ứng dụng này.

Vân Phi