Yêu cầu giám sát chặt chẽ dự án “Đầu tư khai thác đất san lấp mặt bằng tại khu vực Núi Khống” tại Bắc Giang

- Thứ Bảy, 26/11/2022, 09:37 - Chia sẻ

UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Công ty TNHH sản xuất gạch ngói Ngọc Lý, chủ đầu tư dự án “Đầu tư khai thác đất san lấp mặt bằng tại khu vực Núi Khống” thực hiện đúng, đầy đủ các giải pháp bảo vệ môi trường đã nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.

Các cơ quan chức năng và cử tri địa phương cần giám sát chặt chẽ dự án khai thác đất

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Đầu tư khai thác đất san lấp mặt bằng tại khu vực Núi Khống” (sau đây gọi là Dự án) của Công ty TNHH sản xuất gạch ngói Ngọc Lý (sau đây gọi là Chủ dự án) thực hiện tại thôn Mỏ Thổ, xã Minh Đức, huyện Việt Yên.

Dự án có quy mô 4ha, công suất 185.000m3/năm. Các hạng mục công trình của dự án đầu tư gồm: Nhà văn phòng, bãi rửa, tập kết xe, đường nội bộ mỏ, tuyến đường đất từ mỏ ra tuyến đường đất hiện trạng của khu vực, tuyến đường đất hiện trạng đấu nối ra đường tỉnh 292 mới, mốc lộ giới, camera giám sát, trạm cân 20 tấn, kho chất thải nguy hại, nhà vệ sinh, hệ thống rãnh thoát nước khu vực khai thác…

Yêu cầu giám sát chặt chẽ dự án “Đầu tư khai thác đất san lấp mặt bằng tại khu vực Núi Khống” tại Bắc Giang
Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Đầu tư khai thác đất san lấp mặt bằng tại khu vực Núi Khống”.

Hoạt động của dự án đầu tư: Giải phóng mặt bằng, phát quang bề mặt, xây  dựng tuyến đường nội bộ mỏ, mở tuyến đường đất từ mỏ ra tuyến đường đất hiện  trạng, cải tạo, nâng cấp tuyến đường đất hiện trạng đấu nối với đường tỉnh 292 mới,  xây dựng hố lắng, rãnh thoát nước, hoạt động khai thác, vận chuyển đất…

Theo quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, chủ dự án phải trang bị xe tưới nước có dung tích bồn chứa khoảng 5m3. Thực hiện tưới nước trên khu vực khai thác, trên tuyến đường vận chuyển nguyên đất san lấp bắt đầu từ mỏ đến tuyến đường đất hiện trạng, bên cạnh đó việc tưới nước dập bụi cũng sẽ căn cứ vào thực tế vận chuyển để giảm thiểu bụi với tần suất 4-6 lần/ngày, tăng lên 6-8 lần/ngày vào những ngày khô hanh, nắng nóng. Tiêu chuẩn tưới nước 0,5 lít/m2.

Bố trí bãi rửa xe trên khu vực dự án và thực hiện xịt rửa xe trước khi ra khỏi mỏ đảm bảo loại bỏ toàn bộ đất đá bám xung quanh thành xe, lốp xe đảm bảo không làm phát tán bụi trong quá trình vận chuyển.

Các phương tiện vận chuyển có các tấm bạt che phủ kín nhằm hạn chế đất rơi vãi và bụi khuyếch tán vào môi trường không khí; Tất cả các phương tiện vận tải tham gia vận chuyển đều được kiểm tra định kỳ đạt tiêu chuẩn của cơ quan đăng kiểm.

Thu dọn đất đá rơi vãi trên tuyến đường vận chuyển nhằm giảm thiểu bụi, tạo cảnh quan, giao thông trên tuyến đường vận chuyển; Duy tu, bảo dưỡng những đoạn đường vận chuyển, không đổ đất bừa bãi. Bố trí kinh phí và phối hợp cùng với địa phương để tu bổ lại những đoạn đường  xuống cấp.

Trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động cần thiết cho công nhân như: khẩu trang, mũ ủng, quần áo bảo hộ lao động trong khi làm việc. Chủ dự án chỉ sử dụng xe có tải trọng từ 15 tấn trở xuống; Không đổ đất quá đầy vượt quá chiều cao của thành xe; Bố trí công nhân, xe đi thu gom đất rơi vãi, quét dọn dọc tuyến đường vận chuyển nếu để xảy ra tình trạng rơi vãi đất đá với tần suất 2 lần/ngày.

Một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại mỏ đất của Công ty TNHH Sản xuất gạch ngói Ngọc Lý tại huyện Tân Yên (Bắc Giang).

Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường yêu cầu đối với khu vực kết thúc khai thác và các taluy bảo vệ: Khai trường kết thúc khai thác ở mức cốt +25m phần lớn mặt bằng kết thúc đã bằng phẳng theo thiết kế có tổng diện tích 37.635m2. Quá trình khai thác đã tiến hành vừa khai thác, vừa san gạt tạo mặt phẳng đúng yêu cầu thiết kế, do đó trong giai đoạn phục hồi môi trường chỉ cần san gạt nhẹ tạo mặt bằng bằng phẳng để thuận lợi cho việc đào hố, bổ sung đất mầu và trồng cây lâm nghiệp (keo lai). Diện tích san gạt chiếm 30% tổng diện tích kết thúc khai thác, chiều cao san gạt trung bình 0,2m. Khối lượng san gạt 2.258,1 m3.Quá trình trồng cây sẽ được thực hiện đồng thời với quá trình san gạt, san gạt đến đâu trồng cây đến đó. Tiến hành đào hố bổ sung đất màu trồng cây trên bề mặt khu vực kết thúc khai thác. Lựa chọn giống cây trồng cây keo lai, mật độ 2.200 cây/ha.

Chủ dự án phải thực hiện đúng, đầy đủ các giải pháp bảo vệ môi trường đã nêu trong báo  cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt kết quả thẩm định, tổ chức thu  gom, xử lý toàn bộ các loại chất thải thi công và chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.

Trong quá trình thực hiện nếu dự án có những thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt kết quả thẩm định, chủ dự án phải có văn bản báo cáo và chỉ được thực hiện những thay đổi sau khi có văn bản chấp thuận của cơ quan

Doanh nghiệp vừa có hàng loạt sai phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản

Tháng 9/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty TNHH Sản xuất gạch ngói Ngọc Lý.

Theo đó, Công ty TNHH Sản xuất gạch ngói Ngọc Lý, địa chỉ tại Số 10, phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang bị Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Yêu cầu giám sát chặt chẽ dự án “Đầu tư khai thác đất san lấp mặt bằng tại khu vực Núi Khống” tại Bắc Giang
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty TNHH Sản xuất gạch ngói Ngọc Lý.

Công ty này đã Khai thác vượt công suất được phép khai thác hàng năm nêu trong giấy phép khai thác khoáng sản từ 100% trở lên. Năm 2021, Công ty TNHH Sản xuất gạch ngói Ngọc Lý đã khai thác 120.574m3 đất san lấp ở trạng thái chặt (tương ứng với 153.129m3 đất san lấp ở trạng thái tơi, nở rời), vượt công suất được phép khai thác là 46.574m3, tương ứng 62,9%; Đến ngày 15/5/2000 Công ty TNHH Sản xuất gạch ngói Ngọc Lý đã khai thác 182.628m3 đất san lấp ở trạng thái chặt (tương ứng với 231.938m3 đất san lấp ở trạng thái tơi, nở rời), vượt công suất được phép khai thác là 108.628m3, tương ứng 146,8%).

Ngoài ra, Công ty Khai thác không đúng hệ thống khai thác (gồm: chiều cao tầng, góc dốc sườn tầng) đã xác định trong thiết kế mỏ/báo cáo kinh tế kỹ thuật được phê duyệt mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản. Theo thiết kế mỏ đã phê duyệt, khu vực điểm góc số 7, 8, 9 được cắt làm 02 tầng, mỗi tầng cao 10m, góc dốc sườn tầng 600; tuy nhiên thực tế khai thác, Công ty TNHH Sản xuất gạch ngói Ngọc Lý không thực hiện việc cắt tầng).

Như vậy, với hành vi Khai thác vượt công suất được phép khai thác hàng năm nêu trong giấy phép khai thác khoáng sản, UBND tỉnh Bắc Giang xử phạt Công ty số tiền 500 triệu đồng. Hành vi Khai thác không đúng hệ thống khai thác, Công ty bị xử phạt số tiền 50 triệu đồng. Tổng hợp hình phạt, Công ty TNHH Sản xuất gạch ngói Ngọc Lý  với số tiền là 550 triệu đồng.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bắc Giang áp dụng hình phạt bổ sung đối với Công ty TNHH Sản xuất gạch ngói Ngọc Lý: Đình chỉ hoạt động khai thác khoáng sản trong thời hạn 5,5 tháng, kể từ ngày ban hành Quyết định xử phạt. Buộc thực hiện các biện pháp cải tạo các công trình bảo vệ môi trường, khắc phục ô nhiễm môi trường, hư hỏng hạ tầng kỹ thuật do hành vi khai thác vượt công suất gây ra; buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và xác minh và Buộc phải khai thác đúng các thông số của hệ thống khai thác (chiều cao tầng, góc dốc sườn tầng) đã xác định trong thiết kế mỏ/báo cáo kinh tế kỹ thuật được phê duyệt.

Đồng thời, yêu cầu Công ty TNHH Sản xuất gạch ngói Ngọc Lý báo cáo kết quả khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt này và gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, giám sát theo quy định.

Với tiền lệ sai phạm như vậy của Công ty TNHH Sản xuất gạch ngói Ngọc Lý, Báo Đại biểu Nhân dân đề nghị các cấp chính quyền địa phương, các sở ban ngành liên quan cùng cử tri trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tham gia giám sát chặt chẽ, kiên quyết yêu cầu doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tham gia giám sát trong toàn bộ quá trình Công ty TNHH Sản xuất gạch ngói Ngọc Lý thực hiện dự án “Đầu tư khai thác đất san lấp mặt bằng tại khu vực Núi Khống” theo đúng tinh thần báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đã được phê duyệt.

Anh Thế - Lê Tú
#