Hà Nội: Xem xét thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất, chấm dứt hoạt động 44 dự án

- Thứ Bảy, 31/12/2022, 14:41 - Chia sẻ

UBND Thành phố Hà Nội đã tập trung thực hiện nhiều biện pháp để giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự án chậm triển khai, tổ chức thực hiện nhiều biện pháp để xử lý kiên quyết đối với các trường hợp chây ỳ, chủ đầu tư không có năng lực.

Ngày 8.6.2022, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 160/KH-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 8.4.2022 của HĐND Thành phố thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội. UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện rà soát, tập trung xây dựng kế hoạch, tổ chức các Đoàn thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm liên ngành và kết luận đối với từng dự án; trong quá trình thực hiện tiếp tục chủ động, tập trung hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các chủ đầu tư nhằm khắc phục vi phạm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; chủ động rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm.

Theo UBND thành phố Hà Nội, hiện nay có 11 dự án đang triển khai theo tiến độ đã được phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh; 12 dự án loại khỏi danh sách do trùng lặp, nhà đầu tư đề xuất nghiên cứu khi chưa có ý kiến của UBND Thành phố; 59 dự án chấm dứt hoạt động, dừng triển khai hoặc chấm dứt việc giao chủ đầu tư nghiên cứu lập quy hoạch theo quy định; 3 dự án Tòa án nhân dân, cơ quan điều tra, thanh tra đang thụ lý, xử lý theo quy định; 31 dự án sở Kế hoạch và Đầu tư đang kiểm tra và đề xuất xử lý tiếp; 19 dự án Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thanh tra để thiết lập hồ sơ làm cơ sở xem xét chấm dứt dự án theo quy định.

UBND thành phố đã xử lý 404 dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất gồm:

109 dự án với tổng diện tích 326 ha đất: Chủ đầu tư đã chủ động khắc phục các vi phạm; đưa ra khỏi danh sách các dự án chậm triển khai.

44 dự án với tổng diện tích 2.607 ha đất: UBND Thành phố xem xét thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất, chấm dứt hoạt động dự án (đã ban hành văn bản đối với 23 dự án, hiện đang hoàn thiện hồ sơ đối với 21 dự án còn lại).

85 dự án với tổng diện tích 132 ha đất chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng: UBND Thành phố quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng và Chủ đầu tư phải nộp thêm cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian gia hạn 24 tháng (UBND Thành phố đã xác định số tiền tương ứng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất với thời gian gia hạn 24 tháng với tổng số tiền 498 tỷ đồng).

152 Dự án với tổng diện tích 3476,93 ha đất: tiếp tục đề xuất các biện pháp xử lý cụ thể đối với từng dự án tại từng kết luận thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm; 14 Dự án với tổng diện tích 296,4 ha đất: dừng thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm việc thực hiện do trùng các Đoàn thanh tra, kiểm tra khác.

Đối với kết quả phân loại, phân công xử lý đối với 173 dự án do UBND các quận, huyện, thị xã đề xuất mới, tiếp tục kiến nghị xử lý gồm có 53 dự án đã có quyết định chủ trương đến nay đã quá tiến độ thực hiện dự án nhưng chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, rà soát và đề xuất xử lý.

Với 120 dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chậm triển khai gồm:

15 dự án chưa giải phóng mặt bằng: Giao UBND các quận, huyện, thị xã chủ trì kiểm tra, rà soát và đề xuất xử lý.

50 dự án đã giải phóng mặt bằng xong, nhưng chưa xây dựng: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì kiểm tra, rà soát và đề xuất xử lý.

25 dự án đã giải phóng mặt bằng xong, đang xây dựng công trình: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì kiểm tra, rà soát và đề xuất xử lý.

19 dự án đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng: Giao UBND các quận, huyện, thị xã chủ trì thực hiện kiểm tra, rà soát và đề xuất xử lý.

4 dự án chậm triển khai do phải điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu: Giao Sở Quy hoạch Kiến trúc chủ trì kiểm tra, rà soát và đề xuất xử lý.

 7 dự án khác (như: sử dụng đất sai mục đích; cho thuê, cho mượn đất; chậm hoàn thành các thủ tục đất đai;…): giao các sở, UBND cấp huyện xử lý cụ thể.

Năm 2023, UBND Thành phố quyết tâm thực hiện có hiệu quả các biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý từng bước, dứt điểm các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Văn Anh
#