Giao Công an tỉnh Bắc Ninh kiểm tra, giám sát việc vận chuyển đất của Công ty Cổ phần tư vấn ĐTXD Cường Anh

- Thứ Ba, 10/01/2023, 13:09 - Chia sẻ

UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Xây dựng Cường Anh phải thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật và các quy định tại Giấy phép khai thác khoáng sản được cấp.

Theo đó, UBND tỉnh Bắc Ninh vừa cấp phép cho Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Xây dựng (ĐTXD) Cường Anh, mã số thuế 2400741655, địa chỉ trụ sở chính: Đường Chu Danh Tể, phường Xương Giang, TP Bắc Giang; được phép khai thác khoáng sản (đất, đất sét) làm vật liệu xây dựng thông thường bằng phương pháp lộ thiên trong Dự án ĐTXD Trung tâm y tế huyện Yên Phong của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bắc Ninh là chủ đầu tư.

Trong đó, diện tích khu vực khai thác: Hạng mục móng công trình, khối nhà tổng hợp khoảng 2.000m2, Dự án ĐTXD Trung tâm y tế huyện Yên Phong tại thị trấn Chờ, huyện Yên Phong của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bắc Ninh theo hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt tháng 8/2022 kèm theo hồ sơ.

Giao Công an tỉnh Bắc Ninh kiểm tra, giám sát việc vận chuyển đất của Công ty Cổ phần tư vấn ĐTXD Cường Anh -0
Giao Công an tỉnh Bắc Ninh kiểm tra, giám sát việc vận chuyển đất của Công ty Cổ phần tư vấn ĐTXD Cường Anh -1
UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Xây dựng Cường Anh phải thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật và các quy định tại Giấy phép khai thác khoáng sản được cấp.

Trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác đề nghị chuyển ra ngoài: 7.800m3. Trong đó: Khối lượng đất, cát tân lấp trước đây có bề dày trung bình khoảng 1m với khối lượng khoảng 2.000 m3 (theo báo cáo khảo sát địa chất), được vận chuyển đến san lấp tại xã Minh Đạo, huyện Tiên Du.

Khối lượng khoáng sản (đất cát, đất sét) khai thác có thể tận dụng là 5.800 m3, trong đó: Khối lượng khoáng sản (đất, cát) khai thác tận dụng làm đất san lấp khoảng 2.800 m3 được chuyển đến san lấp tại xã Minh Đạo, huyện Tiên Du; 3000m3 đất sét Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Xây dựng Cường Anh chuyển đến một số nhà máy sản xuất gạch.

UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Xây dựng Cường Anh khai thác bằng thiết bị: Máy đào, máy ủi, máy xúc theo phương pháp khai thác Lộ thiên. Thời hạn khai thác: Đến hết ngày 30.06.2023.

Đồng thời, UBND tỉnh Bắc Ninh giao Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát việc vận chuyển đất, đất dùng cho san lấp ra ngoài dự án của Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Xây dựng Cường Anh, đảm bảo thực hiện đúng giấy phép được cấp.

Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Xây dựng Cường Anh có trách nhiệm: Nộp lệ phí cấp giấy phép khai thác khoáng sản, phí bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên và các khoản phí có liên quan theo quy định hiện hành; Nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định.

Tiến hành hoạt động khai thác khoáng sản theo đúng vị trí, diện tích, mức sâu, khối lượng quy định. Trước khi tiến hành khai thác, phải báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh để kiểm tra tại thực địa, xác định toạ độ, mặt bằng khai thác và cắm mốc giới phạm vi khu vực được phép khai thác; phải thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Thực hiện đầy đủ nội dung đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 06.4.2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh về phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án ĐTXD Trung tâm y tế huyện Yên Phong.

Trong quá trình khai thác, phải thực hiện đúng và đầy đủ các phương pháp, quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn kỹ thuật, an toàn công trình, phải có các biện pháp phòng, chống các sự cố, nghiêm cấm sử dụng vật liệu nổ, bảo đảm an toàn lao động và các quy định khác có liên quan về an toàn trong khai thác.

Phải thu hồi tối đa sản phẩm khai thác từ mỏ và các sản phẩm khác (nếu có); báo cáo đúng sản lượng khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc quản lý, sử dụng khoáng sản khai thác, chế biến phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thường xuyên thực hiện việc kiểm soát các khu vực khai thác, chế biến, các công trình phụ trợ và các khu vực khác có liên quan; bảo vệ tài nguyên khoáng sản, bảo đảm an toàn, trật tự mỏ theo đúng quy định pháp luật.

Trường hợp có dấu hiệu không đảm bảo an toàn, phải dừng ngay hoạt động khai thác, chế biến, đồng thời có biện pháp khắc phục kịp thời và báo cáo ngay bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thực hiện việc đóng cửa mỏ; phục hồi môi trường, đất đai sau khai thác; báo cáo định kỳ trong hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản và các quy định khác có liên quan.

Trước khi tiến hành khai thác Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Xây dựng Cường Anh phải thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan và các quy định tại Giấy phép được cấp; nộp cho Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh; đăng ký ngày bắt đầu khai thác, thông báo về kế hoạch khai thác tại cơ quan chức năng của Nhà nước theo quy định.

Báo Đại biểu Nhân dân sẽ đồng hành cùng HĐND - UBND tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan liên quan giám sát quá trình thực hiện dự án, đảm bảo việc thực thi pháp luật được tuân thủ nghiêm ngặt theo đúng quy định của pháp luật.

Anh Thế - Cao Kỳ
#