Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra đối với 2 dự án bệnh viện Đa khoa, Sản Nhi

- Thứ Hai, 16/01/2023, 14:51 - Chia sẻ

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao ông Nguyễn Phú Sơn - Ủy viên Ban cán sự đảng, Giám đốc Sở Nội vụ phối hợp với Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh tham mưu Ban Cán sự đảng báo cáo cấp có thẩm quyền và xử lý đối với các trường hợp vi phạm kỷ luật theo phân cấp quản lý cán bộ. 

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ra thông báo số 10 - TB/BCSĐ do ông Phan Thế Huy, uỷ viên thư ký thừa lệnh Bí thư ký kết luận của ban cán sự đảng về các nội dung tại phiên họp ngày 5.1.2023.

Theo đó, về nội dung xin ý kiến về kết luận thanh tra đối với Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh về thực hiện 2 dự án bệnh viện Đa khoa, Sản Nhi (lần 2), Ban cán sự đảng UBND tỉnh Vĩnh Phúc thống nhất nội dung kiến nghị, đề xuất tại văn bản số 65/UBND-VX1 ngày 05.01.2023 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc và văn bản số 667/TTr-ĐTTr ngày 29.12.2022 của Đoàn Thanh tra (Theo Quyết định số 1889/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc). 

Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc (Ảnh: Báo Nhân dân).

Theo đó, phân công ông Vũ Việt Văn - Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, rà soát kỹ kết quả thanh tra; trực tiếp chỉ đạo ban hành kết luận thanh tra theo lĩnh vực được phân công theo dõi, phụ trách; tiếp tục chỉ đạo đảm bảo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Nhà kỹ thuật nghiệp vụ và các công trình phụ trợ - Bệnh viện Đa khoa tỉnh và hạng mục Trang thiết bị y tế và Hệ thống vận chuyển mẫu bệnh phẩm tự động thuộc dự án Bệnh viện Sản Nhi tỉnh. 

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao ông Nguyễn Phú Sơn - Ủy viên Ban cán sự đảng, Giám đốc Sở Nội vụ phối hợp với Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh tham mưu Ban Cán sự đảng báo cáo cấp có thẩm quyền và xử lý đối với các trường hợp vi phạm kỷ luật theo phân cấp quản lý cán bộ. 

Giao ông Phan Thế Huy - Ủy viên thư ký Ban cán sự đảng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ khẩn trương tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo xử lý, giải quyết triệt để kết quả thanh tra theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục do pháp luật quy định; rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh phân công nhiệm vụ lãnh đạo UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các Ban Quản lý dự án cấp tỉnh. 

Báo Đại biểu Nhân dân sẽ đồng hành cùng HĐND - UBND tỉnh Vĩnh Phúc và các cơ quan liên quan giám sát quá trình thực hiện dự án, đảm bảo việc thực thi pháp luật được tuân thủ nghiêm ngặt theo đúng quy định của pháp luật.

Anh Thế - Lê Tú
#