Sai phạm trong quản lý đất đai, dự án - Bài 3:

Bắc Giang: Thanh tra Chính phủ điểm tên dự án Khu đô thị mới Đồng Cửa và chợ Hoàng Ninh

- Thứ Hai, 19/09/2022, 10:29 - Chia sẻ

Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều sai phạm tại nhiều đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang với nhiều mức độ khác nhau trong giai đoạn 2006 - 2017. Trong đó, dự án Khu đô thị mới Đồng Cửa và dự án đầu tư xây dựng chợ Hoàng Ninh được yêu cầu xử lý.

Chất lượng có vấn đề, phát hiện sai phạm kinh tế tại dự án Khu đô thị mới Đồng Cửa

UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Công văn hoả tốc số 4205/UBND-KTN về việc thực hiện Kết luận số 1935/KL-TTCP ngày 11/6/2020 của Thanh tra Chính phủ, yêu cầu các sở, cơ quan, UBND các huyện thành phố báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 1935/KL-TTCP tính đến thời điểm 15/8/2022, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/9/2022.

UBND tỉnh Bắc Giang giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 1935 của Thanh tra Chính phủ xong trước ngày 10/9/2022. Yêu cầu nêu rõ tổng số nội dung cần thực hiện; số lượng các nội dung đã thực hiện xong, số lượng các nội dung chưa thực hiện xong, đang thực hiện, cụ thể từng nhiệm vụ; đối với các nội dung khó chưa thể hoàn thành ngay thì chỉ đạo các ngành tham mưu giải pháp để tiếp tục thực hiện đồng thời chuẩn bị Báo cáo kiểm điểm của tập thể UBND tỉnh Bắc Giang qua các thời kỳ liên quan đến việc thực hiện Kết luận số 1935/KL-TTCP ngày 06/11/2020 của Thanh tra Chính phủ, hoàn thành gửi UBND tỉnh để tổ chức Hội nghị kiểm điểm trước ngày 20/9/2022. 

Yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ tại tỉnh Bắc Giang
Yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ tại tỉnh Bắc Giang
Yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ tại tỉnh Bắc Giang

Để đồng hành cùng Tỉnh uỷ, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang trong việc kiên quyết làm rõ và xử lý nghiêm sai phạm cũng như trách nhiệm những cá nhân, tập thể liên quan Kết luận của Thanh tra Chính phủ đã ban hành, Báo Đại biểu Nhân dân sẽ phối hợp cập nhật tiến độ thông tin xử lý của tỉnh Bắc Giang cũng như điểm lại những nội dung kết luận chính của Thanh chính phủ về công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng của tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2006 - 2017 đã được ban hành.

Trong Kết luận số 1935/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ, dự án Khu đô thị mới Đồng Cửa, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam do Công ty cổ phần thương mại Duy Anh làm Chủ đầu tư. Dự án được UBND tỉnh Bắc Giang chấp thuận đầu đư tại Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 27/5/2014.

Về quy mô: Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trên điện tích 11,791 ha; tổng mức đầu tư hơn 68 tỷ đồng; nguồn vốn: vốn tự có 30%, vay hợp pháp khác; tiến độ thực hiện từ 11/2016-4/2019.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, về quy hoạch, UBND tỉnh Bắc Giang có Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Đồng Cửa nhưng không phù hợp về cơ cầu sử dụng đất so với Quy hoạch chung thị trấn Đôi Ngô, huyện Lục Nam đã được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt tại Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 28/12/2012.

Công tác đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư: Công ty CPXD&TM Duy Anh là nhà đầu tư duy nhất tham gia và trúng sơ tuyển. Ngày 28/12/2012, UBND tỉnh Bắc Giang có Quyết định số 2145/QĐ-UBND phê duyệt Công ty CPXD&TM Duy Anh là nhà đầu tư. Tuy nhiên, Hồ sơ yêu cầu chỉ định chủ đầu tư không nêu cụ thể nội dung về quy mô dự án, thiếu yêu cầu về nhân sự theo hướng dẫn tại Thông tư 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Hồ sơ đề xuất thiếu tính toán chi tiết kinh phí GPMB trong phương án tài chính.

Việc giao đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất: UBND tỉnh Bắc Giang có Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 09/11/2016 và Quyết định số 650/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 về giao 116.696,8m2 đất cho Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Duy Anh thực hiện dự án, trong đó giao: có thu tiền sử dụng đất 47.439,4m2; không thu tiền sử dụng đất 69.257,4m2. UBND tỉnh Bắc Giang giao đất cho Chủ đầu tư dự án không thông qua hình thức đấu giá, do khu đất thực hiện dự án chưa được giải phóng mặt bằng, không đủ điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Khoản I, Điều 119 Luật Đất đai 2013, Nhà đầu tư đã ứng tiền để GPMB.

Bắc Giang: Thanh tra Chính phủ điểm tên dự án Khu đô thị mới Đồng Cửa và chợ Hoàng Ninh
Phát hiện sai phạm kinh tế tại dự án Khu đô thị mới Đồng Cửa.

Căn cứ Thông tư số 36/2014/T1-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; UBND tỉnh Bắc Giang có Quyết định số 91 L/QĐ- UBND ngày 21/12/2017 phê duyệt tiền sử dụng đất phải nộp đối với 47.439,4m2 đất giao có thu tiền sử dụng đất là 145.343 triệu đồng, Công ty đã nộp đủ số tiền vào ngân sách nhà nước.

“Việc tính chi phí lãi vay không đúng theo quy định tại Khoản 2, Điều 16 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013; Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015; Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, dẫn đến tiền sử dụng đất của dự án xác định lại phải nộp là 148 tỷ đồng, tăng so với số tiền đã được phê duyệt là hơn 2,7 tỷ đồng”, Thanh tra Chính phủ kết luận.

Về công tác quản lý chất lượng thi công: Hệ thống quản lý chất lượng chưa đầy đủ; không kiểm tra, đánh giá đầy đủ trước khi chấp thuận phòng thí nghiệm và trạm trộn bê tông nhựa.

Công tác quản lý chi phí: Kiểm tra dự toán xây dựng công trình đã được phê duyệt 83 tỷ đồng, giá trị phê duyệt không đúng 378,103 triệu đồng do giảm khối lượng tính thừa: Lát hè, cáp ngầm hệ thống điện; điều chỉnh đơn giá cát và nhựa đường theo công bố giá địa phương; điều chỉnh đơn giá lắp đặt cấu kiện thoát nước; giảm chỉ phí chung theo tỷ lệ quy định.

Thanh tra Chính phủ kết luận: Hồ sơ yêu cầu chỉ định Chủ đầu tư không nêu cụ thể về quy mô dự án, thiếu yêu cầu về nhân sự theo hướng dẫn tại Thông tư 03/2009/11-BKH ngày 16/4/2009; phương án tài chính đề xuất của Nhà đầu tư thiếu tính toán chi tiết kinh phí GPMB. Trách nhiệm thuộc UBND tỉnh Bắc Giang, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang và UBND huyện Lục Nam.

Dự án Khu đô thị mới Đồng Cửa, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam sai phạm về kinh tế với số tiền 378,1 triệu đồng.

Bắc Giang: Thanh tra Chính phủ điểm tên dự án Khu đô thị mới Đồng Cửa và chợ Hoàng Ninh -1
Dự án đầu tư xây dựng chợ Hoàng Ninh tại huyện Việt Yên (Bắc Giang) xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng.

Cần xử lý nghiêm sai phạm tại dự án đầu tư xây dựng chợ Hoàng Ninh
Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo kiểm tra, xem xét và xử lý đối với việc quản lý, sử dụng đất và việc đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt của Công ty TNHH TM dịch vụ KK Bắc Giang trong việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng chợ Hoàng Ninh theo đúng quy định của pháp luật; thu hồi và tổ chức đầu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Nếu việc thu hồi lại để tổ chức đấu giá không khả thi thì Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo rà soát, kiểm tra thực tế hiện trạng dự án, mục đích sử dụng đất có phù hợp quy hoạch hay không, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư..., trên cơ sở đó truy thu tiền sử dụng đất theo đúng mục đích sử dụng đất thực tế theo quy định; đồng thời xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng trái phép của dự án; xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có sai phạm theo thẩm quyền.

* Báo điện tử Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục giám sát và thông tin kết quả thực thi pháp luật của các cơ quan liên quan đến bạn đọc và cử tri cả nước. 

Anh Thế - Lê Tú
#