Kết luận sai phạm liên quan hồ sơ lao động nước ngoài tại Công ty TNHH điện tử Sungjin Việt Nam

- Thứ Ba, 15/11/2022, 10:36 - Chia sẻ

Thanh tra Sở Tư pháp TP Hà Nội vừa có kết luận sai phạm liên quan hoạt động nghiệp vụ của Văn phòng công chứng Nguyễn Huệ, trong đó có việc dịch và công chứng tài liệu trái pháp luật của 2 lao động nước ngoài thuộc quản lý của Công ty TNHH điện tử Sungjin Việt Nam.

Kết luận thanh tra cho biết có nội dung phản ánh: Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động của Công ty TNHH điện tử Sungjin Việt Nam, địa chỉ KCN Song Khê - Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, Bắc Giang đối với 2 lao động người nước ngoài có kèm theo 2 bản dịch kinh nghiệm làm việc (đã được dịch và công chứng ngày 10/5/2022 từ người dịch là bà Nguyễn Thị Thu, công chứng viên Vũ Thị Liên). Quá trình làm việc, Công ty TNHH điện tử Sungjin Việt Nam cho biết đến ngày 13/5/2022, bản gốc kinh nghiệm làm việc của 2 người lao động nêu trên đang ở Trung Quốc, chưa chuyển sang Việt Nam.

Công ty chỉ có bản kinh nghiệm scan do 2 người lao động cung cấp. Sau đó, Công ty TNHH điện tử Sungjin Việt Nam gửi đến văn phòng công chứng Nguyễn Huệ để dịch và công chứng là không đảm bảo quy định pháp luật về công chứng.

Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang đã chủ động phát hiện sai phạm tại Công ty TNHH điện tử Sungjin Việt Nam.

Khi bị phát hiện sự việc, văn phòng công chứng Nguyễn Huệ giải trình: Bản dịch kinh nghiệm làm việc của 2 lao động trên đúng là do công chứng viên của Văn phòng Nguyễn Huệ công chứng, con dấu đóng tại 2 bản dịch là con dấu của văn phòng công chứng Nguyễn Huệ. “Tuy nhiên, do cẩu thả, khi cấp bản dịch cho người yêu cầu công chứng, văn phòng đã ghi 2 bản dịch trên có cùng số công chứng 1791 quyển số 01/2022 TP/CC-SCC/BD ngày 10/5/2022”, Văn phòng công chứng Nguyễn Huệ thừa nhận.

Trong khi đó, tại kết luận thanh tra, Công ty TNHH điện tử Sungjin Việt Nam cho rằng: Để làm thủ tục cấp giấy phép cho lao động nước ngoài, Công ty TNHH điện tử Sungjin Việt Nam yêu cầu người lao động cung cấp chứng minh kinh nghiệm làm việc đã được hợp pháp hoá lãnh sự để công ty thực hiện công chứng bản dịch. Công ty này đã nhiều lần thực hiện công chứng tại văn phòng công chứng Nguyễn Huệ (có bản chính).

Tuy nhiên, đối với việc công chứng bản dịch chứng minh kinh nghiệm với 2 lao động trên, Công ty TNHH điện tử Sungjin Việt Nam cho rằng văn phòng công chứng Nguyễn Huệ không yêu cầu bản chính nên công ty chỉ gửi bản scan cho nhân viên văn phòng công chứng Nguyễn Huệ. Công ty TNHH điện tử Sungjin Việt Nam giải trình không nhớ thông tin của nhân viên này và thông tin về việc gửi tài liệu. Công ty TNHH điện tử Sungjin Việt Nam cũng thừa nhận thời điểm công chứng 2 bản dịch, hồ sơ gốc của 2 lao động vẫn đang ở bên Trung Quốc.

Thanh tra Sở Tư pháp TP Hà Nội khẳng định nội dung phản ánh trên là đúng. Cùng đó, việc công chứng bản dịch không có bản chính là vi phạm khoản 2 điều 61 Luật Công chứng năm 2016.

Theo tìm hiểu của PV Báo Đại biểu Nhân dân, 2 lao động liên quan hồ sơ vi phạm này đã có một thời gian lao động trái phép tại Công ty TNHH điện tử Sungjin Việt Nam. Việc phát hiện, đề nghị xử lý và có những biện pháp răn đe nghiêm khắc đã được Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện.

Quá trình phát hiện sai phạm như thế nào? Hình thức xử lý với hành vi để lao động nước ngoài hoạt động trái phép tại Công ty TNHH điện tử Sungjin Việt Nam ra sao?

Báo điện tử Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục giám sát và thông tin kết quả thực thi pháp luật của các cơ quan liên quan đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Anh Thế - Lê Tú
#