Chủ đầu tư dự án KĐT mới Đồng Cửa đã thực hiện giảm trừ khối lượng theo kết luận của Thanh tra Chính phủ

- Thứ Sáu, 18/11/2022, 11:38 - Chia sẻ

Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Giang đã có báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra số 1935/KL-TTCP ngày 6/1/2020 của Thanh tra Chính phủ. Trong đó, chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới Đồng Cửa đã thực hiện nghiêm túc xong việc giảm trừ khối lượng.

Báo cáo của Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Giang do Phó giám đốc Nguyễn Văn Hưởng ký cho biết: Căn cứ Báo cáo số 14/DA-KT ngày 3/3/2021 của Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Duy Anh về việc thực hiện Kết luận thanh tra số 1935/KL-TTCP ngày 06/11/2020 của Thanh tra Chính phủ, thời điểm tháng 8/2018, Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra đối với Dự án Khu đô thị mới Đồng Cửa, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam là thời điểm dự án đang trong quá trình thi công xây dựng. 

Chủ đầu tư dự án KĐT mới Đồng Cửa đã thực hiện giảm trừ khối lượng theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Đến tháng 7/2019, chủ đầu tư đã tiến hành lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành, trong đó phần xây lắp thực hiện nghiệm  thu khối lượng, đơn giá theo thực tế được Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Lục Nam, Công ty TNHH Kiểm toán KDG kiểm tra, xác nhận. 

Sở Tài chính đã thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành tại Thông báo số 31/TB-STC ngày 02/3/2020 (trong quyết toán dự án hoàn thành đã giảm trừ một số khối lượng, đơn giá và tỷ lệ chi phí chung tính toán chưa chính xác, số tiền 378,1 triệu đồng).

Cùng đó, theo báo cáo của Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Duy Anh gửi Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang, trong quyết toán dự án hoàn thành đã giảm trừ khối lượng lát hè tính thừa do móng cột đèn chiếu sáng chiếm chỗ; Cáp ngầm hệ thống điện đã hoàn công theo thực tế thi công; điều chỉnh đơn giá cát, nhựa đường theo công bố giá, đơn giá lắp đặt cấu kiện thoát nước theo Quyết định 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng và giảm tỷ lệ chi phí chung theo quy định với số tiền là 378,1 triệu đồng.

Lê Tú
#