Chủ đầu tư dự án KĐT An Huy đã thực hiện giảm trừ dự toán theo quy định

- Thứ Năm, 10/11/2022, 15:12 - Chia sẻ

Công ty cổ phần địa ốc An Huy vừa có văn bản gửi Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Giang cho biết đã điều chỉnh dự toán, giảm trừ giá trị thanh toán các gói thầu theo đúng yêu cầu kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Theo đó, công văn cho biết: Căn cứ Kết luận thanh tra số 1935/KL-TTCP ngày 06/11/2020 của Thanh tra chính phủ về công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng của tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2006-2017 và thực hiện công văn số 601/STC-ĐT ngày 15/3/2022 của Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang về việc đôn đốc, hướng dẫn thực hiện kết luận Thanh tra chính phủ, Công ty cổ phần địa ốc An Huy, chủ đầu tư Dự án Khu đô thị An Huy tại thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên báo cáo:

Giá trị dự toán được phê duyệt là: 309.654.850.000 đồng theo Thông báo số 1991/SXD-PTĐT&HTKT ngày 2.10.2017 của Sở xây dựng tỉnh Bắc Giang.

Sau khi có kết luận của Thanh tra chính phủ, chủ đầu tư đã thực hiện việc giảm trừ dự toán theo Quyết định số 639/AH-QĐ ngày 17 tháng 11 năm 2020.

Chủ đầu tư dự án KĐT An Huy đã thực hiện nghiêm túc các nội dung kết luận của Thanh tra Chính phủ. 

Giá trị dự toán sau khi giảm trừ theo kết luận của Thanh tra chính phủ là 307.955.044.000 đồng, đúng với quy định và kết luận của Thanh tra chính phủ.

Dự án Khu đô thị An Huy thị trấn Cao Thượng được UBND tỉnh Bắc Giang chấp thuận đầu tư tại Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 07/01/2016.

Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án tại các Văn bản số 1609/TTg-KTN ngày 08/09/2015 và văn bản số 1445/TTG-NN ngày 22/10/2018.

Khi thực hiện dự án Khu đô thị An Huy thị trấn Cao Thượng, Công ty An Huy đã thực hiện nộp đầy đủ tiền ký quỹ theo quy định với số tiền là: 5.366.000.000 đồng.

Về quy hoạch chi tiết, dự án đã được UBND tỉnh Bắc Giang điều chỉnh quy hoạch phù hợp với quy hoạch chung của thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên tại Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 06/3/2020.

Theo Kết luận 1935/KL-TTCP ngày 11/6/2020 của Thanh tra Chính phủ, công ty đã chủ động thực hiện các nội dung liên quan.

Trước đó, UBND tỉnh Bắc Giang có Công văn hoả tốc số 4205/UBND-KTN về việc thực hiện Kết luận số 1935/KL-TTCP ngày 11/6/2020 của Thanh tra Chính phủ, yêu cầu các sở, cơ quan, UBND các huyện thành phố báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 1935/KL-TTCP tính đến thời điểm 15/8/2022, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/9/2022.

UBND tỉnh Bắc Giang giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 1935 của Thanh tra Chính phủ xong trước ngày 10/9/2022. Yêu cầu nêu rõ tổng số nội dung cần thực hiện; số lượng các nội dung đã thực hiện xong, số lượng các nội dung chưa thực hiện xong, đang thực hiện, cụ thể từng nhiệm vụ; đối với các nội dung khó chưa thể hoàn thành ngay thì chỉ đạo các ngành tham mưu giải pháp để tiếp tục thực hiện đồng thời chuẩn bị Báo cáo kiểm điểm của tập thể UBND tỉnh Bắc Giang qua các thời kỳ liên quan đến việc thực hiện Kết luận số 1935/KL-TTCP ngày 06/11/2020 của Thanh tra Chính phủ, hoàn thành gửi UBND tỉnh để tổ chức Hội nghị kiểm điểm trước ngày 20/9/2022. 

Anh Thế
#