Bắc Giang: Thanh tra gói thầu do Công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC trúng thầu

- Thứ Ba, 20/09/2022, 13:39

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản chỉ đạo các phòng, đơn vị chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ đoàn thanh tra gói thầu của Sở do Công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC trúng thầu.

Công văn số 1070/KHCN-VP do Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Ngô Chí Vinh ký gửi các phòng, đơn vị thuộc sở cho biết thực hiện theo căn cứ Quyết định số 138/QĐ-TTr ngày 13/9/2022 của Thanh tra tỉnh Bắc Giang về việc thanh tra việc thực hiện các dự án, gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế AIC trúng thầu từ năm 2011 đến nay.

Bắc Giang: Thanh tra gói thầu do Công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC trúng thầu
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang thanh tra gói thầu do Công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC trúng thầu.

Từ năm 2011 đến nay, Sở KH&CN triển khai gói thầu mua sắm “Thiết bị tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng” thuộc dự án “Đầu tư thiết bị phục vụ công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang” năm 2015 do Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế AIC thực hiện.

Các tài sản thuộc gói thầu trên được trang bị cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cũ (TCĐLCL) nhận bàn giao sử dụng). Tuy nhiên, hiện nay một số tài sản đã bàn giao cho Trung tâm Ứng dụng KH&CN (do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sáp nhập vào) và còn giữ lại tại Chi cục TCĐLCL phục vụ công tác kiểm tra về TCĐLCL.

Danh mục thiết bị, tài sản trang bị tại các đơn vị thuộc Sở KH&CN Bắc Giang.

Để chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn thanh tra, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Bắc Giang yêu cầu các phòng, đơn vị thực hiện các nội dung: Văn phòng sở là đơn vị đầu mối cung cấp tài liệu và tiếp Đoàn thanh tra; Tổng hợp các tài liệu từ các phòng, đơn vị khác gửi cung cấp cho Đoàn thanh tra.

Trung tâm Ứng dụng KH&CN, Chi cục TCĐLCL thực hiện rà soát hồ sơ và xây dựng báo cáo đánh giá hiện trạng và hiệu quả sử dụng của các thiết bị được bàn giao, sử dụng từ gói thầu nêu trên gửi Văn phòng Sở trước ngày 18/9/2022; Thực hiện kiểm kê toàn bộ thiết bị thuộc gói thầu trên chuẩn bị cho Đoàn thanh tra đi thực tế.

Các cá nhân và phòng khác có liên quan chuẩn bị tài liệu phục vụ Đoàn thanh tra khi có yêu cầu triệu tập.

* Báo điện tử Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục giám sát và thông tin kết quả thực thi pháp luật của các cơ quan liên quan đến bạn đọc và cử tri cả nước. 

Anh Thế