Giải quyết tận gốc vướng mắc trong công tác quy hoạch
05:22 31/05/2022
Đúng, trúng, công phu, sát thực tiễn
05:12 31/05/2022
Giám sát phải đặt lên hàng đầu
09:01 20/04/2022
Phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Phiên chất vấn và trả lời chất vấn của UBTVQH
09:08 16/03/2022
Giảm bớt thủ tục hành chính, bảo đảm thích ứng an toàn, hiệu quả hơn
18:28 25/02/2022
Đại biểu Nguyễn Hải Dũng (Nam Định): Quốc hội đã lựa chọn trúng và đúng  vấn đề nóng của đời sống xã hội để chất vấn
17:45 12/11/2021
Thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi kinh tế đây chính là đột phá
13:35 12/11/2021
Trực diện và làm rõ nhiều vấn đề "nóng"
19:56 10/11/2021
Tạo sự đồng thuận khi sáp nhập bộ máy
14:21 03/11/2021
Giám sát để pháp luật thực sự là động lực phát triển
09:22 01/08/2021
Đưa chương trình mục tiêu quốc gia và nông thôn mới lên tầm cao mới, vị thế mới
11:21 27/07/2021