Yêu cầu giám sát chặt chẽ dự án “Đầu tư khai thác đất san lấp mặt bằng tại khu vực Núi Khống” tại Bắc Giang
09:37 26/11/2022
Sai phạm trong hồ sơ xin cấp giấy phép lao động tại Công ty TNHH Điện Tử Sung Jin Việt Nam được phát hiện như thế nào?
10:37 21/11/2022
Đề nghị điều tra dấu hiệu tội phạm liên quan hồ sơ 89 lao động nước ngoài tại Bắc Giang
10:03 07/11/2022