Đổi mới toàn diện, sâu sắc hoạt động giám sát

Đó là ghi nhận của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đối với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhiệm kỳ 2016 - 2021. Không chỉ hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường còn là một trong những cơ quan đi đầu trong đổi mới hoạt động giám sát với việc thâm nhập thực tế, khảo sát thực địa đột xuất, bất ngờ để có đánh giá chính xác nhất...

Tạo thuận lợi nhất để cử tri thực hiện quyền bầu cử

Đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 do Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm Trưởng đoàn vừa làm việc với các tỉnh Nam Định, Hưng Yên và Thái Bình. Qua xem xét, đánh giá bước đầu về quá trình triển khai của các địa phương này, Đoàn đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu phải tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri thực hiện quyền bầu cử, lựa chọn người tiêu biểu, xứng đáng vào cơ quan dân cử ở Trung ương, địa phương.

Chú trọng "hậu" giám sát

Nhìn lại hoạt động giám sát của Quốc hội trong nhiệm kỳ Khóa XIV, các đại biểu tham dự Hội nghị Góp ý báo cáo công tác của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIV ghi nhận nhiều đổi mới, đặc biệt là việc tăng cường tổ chức các phiên giải trình tại Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. Nhưng để nâng cao hiệu quả giám sát, theo các đại biểu, vẫn cần đánh giá một số vấn đề, trong đó có việc tiến hành “hậu" giám sát.