Chú trọng "hậu" giám sát

Nhìn lại hoạt động giám sát của Quốc hội trong nhiệm kỳ Khóa XIV, các đại biểu tham dự Hội nghị Góp ý báo cáo công tác của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIV ghi nhận nhiều đổi mới, đặc biệt là việc tăng cường tổ chức các phiên giải trình tại Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. Nhưng để nâng cao hiệu quả giám sát, theo các đại biểu, vẫn cần đánh giá một số vấn đề, trong đó có việc tiến hành “hậu" giám sát.

Quan trọng là nâng cao đời sống Nhân dân

Thị xã Quảng Yên phải làm tốt công tác quy hoạch, đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ, tạo việc làm cho người lao động. Quá trình chỉ đạo, lãnh đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phải thực hiện chắc từng việc, từng khâu, có trọng tâm, trọng điểm. Quan trọng hơn cả, phải vì lợi ích chung, công khai, dân chủ bàn bạc, tạo sự đồng thuận; "quét sạch" chủ nghĩa cá nhân, lợi ích cục bộ, tất cả vì lợi ích của Nhân dân.