Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV

Giám sát những vấn đề mới phát sinh liên quan trực tiếp đến đời sống của Nhân dân