Ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội

Giám sát những vấn đề dân sinh bức xúc 

Xem với cỡ chữ
Theo Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Nguyễn Nguyên Quân, hoạt động nổi bật nhất trong năm qua của Ban Đô thị chính là việc chủ động xây dựng, tổ chức các chương trình giám sát, khảo sát với nội dung tập trung vào các vấn đề “nóng”, liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng triệu cư dân Thủ đô.

Giám sát trúng trọng tâm, trọng điểm

Trong năm 2020, các cuộc giám sát, khảo sát của Ban Đô thị HĐND thành phố đều có kế hoạch rõ ràng, xác định mục đích, yêu cầu, nội dung và hình thức giám sát, đối tượng giám sát, thời gian thực hiện bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh vừa phục hồi, duy trì, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

	Thông qua hoạt động giám sát, Ban Đô thị đã tháo gỡ được không ít những bất cập, tồn tại của của thành phố trong thời gian qua. Ảnh:P.Long
Thông qua hoạt động giám sát, Ban Đô thị đã tháo gỡ được không ít những bất cập, tồn tại của của thành phố trong thời gian qua.
Ảnh:P.Long

Đáng chú ý, trong năm qua, Ban Đô thị đã tổ chức nhiều đợt giám sát chuyên đề, đây chủ yếu là những vấn đề dân sinh bức xúc, liên quan mật thiết đời sống thường nhật của hàng triệu cư dân Thủ đô. Điển hình như đợt giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý khai thác cát, sỏi lòng sông và quản lý bến thủy nội địa trên địa bàn thành phố; tái giám sát kết quả thực hiện chủ trương cung cấp nước sạch cho người dân Hà Nội; tái giám sát kết quả thực hiện quy định pháp luật về đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải và hoạt động xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp của thành phố...

"Hoạt động giám sát, khảo sát của Ban được thực hiện bảo đảm theo kế hoạch, đúng quy định của Luật, phương thức giám sát được kết hợp giám sát qua báo cáo, làm việc trực tiếp kết hợp khảo sát tại thực địa, đánh giá khách quan thực tiễn. Qua giám sát, Ban Đô thị đã làm rõ các kết quả đạt được, các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm, đồng thời đã kiến nghị nhiều biện pháp tới các cấp, các ngành thành phố để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế” - Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố đánh giá. 

Ngoài ra, Ban Đô thị HĐND thành phố cũng lựa chọn những vấn đề đã giám sát từ các năm trước để tái giám sát nhằm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan chức năng, bảo đảm các nội dung kiến nghị sau giám sát được tổ chức thực hiện có hiệu quả.

 Sẽ giám sát việc triển khai Quy hoạch xử lý chất thải rắn Thủ đô

Trong năm qua, Ban Đô thị đã chủ trì, phối hợp với các Ban và Văn phòng HĐND thành phố thẩm tra 20 báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết chuyên đề trình HĐND thành phố xem xét quyết định, trong đó có các nghị quyết hết sức quan trọng, có tác động trực tiếp đến đời sống và sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Bên cạnh đó, công tác thẩm tra của Ban tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng thẩm tra, phản biện. Đặc biệt, Ban Đô thị đã chủ động, phối hợp tham gia đóng góp ý kiến với các cơ quan, đơn vị chủ trì ngay từ giai đoạn xây dựng dự thảo báo cáo, đề án tờ trình... “Công tác thẩm tra của Ban được tổ chức thực hiện khoa học, nghiêm túc, chất lượng cao làm cơ sở, căn cứ cho HĐND thành phố quyết nghị những vấn đề quan trọng của Thủ đô” - ông Nguyễn Nguyên Quân nhấn mạnh.

Trong năm qua, nhiều nội dung sau khi Ban Đô thị HĐND thành phố tiến hành giám sát đã tạo ra hiệu ứng tích cực và có sức lan tỏa rộng rãi. Các kết luận giám sát về các nội dung "nóng", những vấn đề dân sinh bức xúc được các quận, huyện lựa chọn để tổ chức các đợt giám sát và tổ chức phiên giải trình cho địa phương mình.

Ngoài ra, chất lượng tham mưu cho Thường trực HĐND thành phố trong năm qua được nâng cao. Trong đó, tập thể Ban chủ động, khuyến khích, phân công các thành viên Ban tham gia tích cực thảo luận, chất vấn tại kỳ họp được Thường trực HĐND thành phố đánh giá cao. 

Theo Trưởng ban Đô thị Nguyễn Nguyên Quân, trong năm 2021, Ban Đô thị sẽ tiến hành giám sát các vấn đề được nhiều cử tri và Nhân dân phản ánh tại các cuộc tiếp xúc cử tri, những vấn đề tồn tại, bất cập nhiều năm nay trên địa bàn Thủ đô những chưa có hướng tháo gỡ hiệu quả, triệt để. Cụ thể, Ban Đô thị sẽ giám sát kết quả triển khai Quy hoạch xử lý chất thải rắn Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; khảo sát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Luật Quy hoạch... Đồng thời, Ban Đô thị sẽ tiếp tục chuẩn bị tốt chương trình, nội dung kỳ họp thường kỳ HĐND thành phố; phối hợp với UBND thành phố và các cơ quan chuyên môn trong việc xây dựng báo cáo, tờ trình, đề án trình tại kỳ họp; tham gia ý kiến đóng góp vào các dự thảo Luật của Quốc hội và các đề án, cơ chế, chính sách của thành phố.

Long Huỳnh