Giảm gần 8 tỷ đồng cho cá nhân, tổ chức có yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm bằng động sản 

Xem với cỡ chữ
Thực hiện Thông tư số 47/2021/TT-BTC, trong đó có quy định giảm 20% phí đối với các trường hợp yêu cầu đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, từ 1.1 – 30.9.2021, các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Bộ Tư pháp đã giảm được khoảng gần 8 tỷ đồng cho các cá nhân, tổ chức có yêu cầu cung cấp dịch vụ công.
Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại TP. Hồ Chí Minh
Nguồn: ITN

Như vậy, ước tính giảm phí cho khoảng 850.000 phiếu yêu cầu đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo của hơn 20.000 lượt cá nhân, tổ chức được hưởng hỗ trợ này.

Để phòng tránh dịch Covid-19, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm và các Trung tâm Đăng ký tiếp tục khuyến cáo cá nhân, tổ chức lựa chọn phương thức đăng ký biện pháp bảo đảm trực tuyến và thanh toán trực tuyến. Hiện nay, các Trung tâm Đăng ký đã phối hợp với các ngân hàng thương mại để triển khai phương thức thanh toán trực tuyến với thủ tục nhanh chóng, an toàn, tiện lợi, qua đó, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc đăng ký, tìm hiểu thông tin về biện pháp bảo đảm.

Nguyễn Minh