Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia Hội đồng quản trị Tổ chức Đại học Pháp ngữ 

Xem với cỡ chữ
Tại cuộc họp Đại hội đồng lần thứ 18 của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) vừa diễn ra tại Romania bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân đã được bầu vào Hội đồng quản trị AUF.

Hội đồng quản trị là cơ quan điều hành cao nhất của AUF, gồm 18 thành viên đại diện cho 10 khu vực có các thành viên sử dụng một phần hoặc toàn phần tiếng Pháp, với nhiệm kỳ 4 năm. Hội đồng có chức năng phê duyệt chính sách và các định hướng chiến lược của AUF. Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân là đại diện của khu vực châu Á - Thái Bình Dương tham gia vào Hội đồng quản trị AUF.

Việc Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành thành viên Hội đồng quản trị AUF sẽ góp phần đẩy mạnh quốc tế hóa giáo dục đại học trong khu vực, tại Việt Nam và tại Đại học Quốc gia Hà Nội; đồng thời thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương giữa các đối tác trong khối Pháp ngữ.

AUF thành lập năm 1961 tại Montréal (Canada), là tổ chức đa phương hỗ trợ hợp tác và đoàn kết giữa các tổ chức đại học sử dụng ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Pháp, đặc biệt chú trọng đến các nước pháp ngữ châu Phi, Ảrập, châu Á - Thái Bình Dương, Trung Âu, Đông Âu và vùng Caribe.

Hiện nay, AUF có hơn 1.000 thành viên đến từ 120 quốc gia. AUF có vị trí quan trọng trong quá trình phát triển của giáo dục đại học, là cơ quan hỗ trợ tạo môi trường khoa học và kết nối các đại học thành viên, phục vụ phát triển xã hội.

Học viên quốc tế theo học chương trình Thạc sĩ Luật Hợp tác kinh tế quốc tế tại Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
Ảnh: VNU

Thời gian qua, AUF và Đại học Quốc gia Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác về đào tạo, nghiên cứu, trao đổi giảng viên, sinh viên. AUF đã phối hợp với Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội triển khai chương trình Thạc sĩ Luật Hợp tác kinh tế quốc tế từ năm 2001; hỗ trợ tổ chức các chương trình song phương tiếng Pháp tại các đơn vị của Đại học Quốc gia Hà Nội; cấp học bổng cho sinh viên đi học tại các nước nói tiếng Pháp.

AUF đã thành lập Viện Tin học Pháp ngữ, là một trong năm viện chuyên môn của khối các trường đại học sử dụng tiếng Pháp. Viện đã phát huy thế mạnh của một trung tâm quốc tế đào tạo sau đại học và nghiên cứu khoa học chất lượng cao, góp phần đào tạo nguồn nhân lực về Tin học trình độ cao. Năm 2010, IFI được chuyển giao cho Đại học Quốc gia Hà Nội quản lý và điều hành. Năm 2014, Viện Tin học Pháp ngữ được đổi tên thành Viện Quốc tế Pháp ngữ và đang tiếp tục các chương trình đào tạo cũng như tham gia phát triển quan hệ hợp tác trong khối các nước nói tiếng Pháp.

Đỗ Vũ