Phát biểu của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tại Lễ nhận giải thưởng vì sự cống hiến xuất sắc AIPA

Giải thưởng này minh chứng thành quả của Quốc hội và Nhân dân Việt Nam