Giải quyết vụ việc theo hướng "hiệu quả, vì dân" 

Xem với cỡ chữ
Từ đầu năm đến nay, hoạt động tiếp công dân của Thường trực và đại biểu HĐND thành phố đã phát huy hiệu quả với nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng được giải quyết dứt điểm. Đáng chú ý, công tác tiếp xúc cử tri (TXCT) được duy trì đúng quy định và từng bước đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả, khẳng định vị thế quan trọng của HĐND trong hệ thống chính trị Thủ đô.

Bảo đảm quyền lợi của cử tri tại các buổi tiếp xúc

Theo Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà: Từ đầu năm đến nay trong năm qua, công tác tiếp xúc cử tri (TXCT), tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, kiến nghị của cử tri được thực hiện hết sức nghiêm túc, được đổi mới mạnh mẽ về “chất” và “lượng”. Cụ thể, các đại biểu HĐND thành phố đã tiến hành 30 cuộc TXCT tại các đơn vị bầu cử trước và sau kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố bảo đúng quy định, tiếp thu 228 ý kiến, kiến nghị của cử tri. "Các buổi TXCT đã từng bước đổi mới theo hướng tăng số lượng cử tri là người trực tiếp lao động sản xuất, giảm thời gian đọc báo cáo, tăng phần giải trình, trả lời của các sở, ngành và UBND quận, huyện, thị xã có liên quan” - Phó Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh.

Đáng chú ý, tại các đơn vị Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hà Đông, Tổ đại biểu HĐND thành phố đã phối hợp với ĐBQH TP Hà Nội cùng đơn vị bầu cử để tổ chức chung hội nghị TXCT với mô hình khoa học, đúng quy định, chất lượng, thu hút được đông đảo ý kiến, kiến nghị của cử tri theo đúng định hướng yêu cầu và thẩm quyền tiếp nhận của các ĐBQH, đại biểu HĐND thành phố. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND thành phố cũng đã chỉ đạo, điều hòa các Ban, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐNĐ thành phố duy trì tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; các thông tin nổi bật trên các cơ quan thông tấn báo chí, dư luận xã hội liên quan đến các chủ trương chính sách, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19...

"Qua đó, HĐND thành phố đã có nhiều văn bản, ý kiến phát biểu tại các hội nghị, cuộc họp của thành phố và từng địa phương, ban hành, tổng hợp thành cơ sở dữ liệu để phục vụ hoạt động kỳ họp, TXCT, thẩm tra, giám sát theo thẩm quyền, đảm bảo đúng vai trò đại diện cho quyền lợi, ý chí của cử tri và nhân dân trên địa bàn" - bà Phùng Thị Hồng Hà đánh giá.

Thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri, nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng được giải quyết dứt điểm  

Đổi mới "chất" và "lượng" các buổi tiếp xúc cử tri

Ngoài ra, thực hiện Quy chế tiếp công dân của Thường trực và đại biểu HĐND thành phố Khóa XV, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HĐND thành phố đã tiếp công dân theo vụ việc hàng tháng đối với 4 vụ việc đơn thư do HĐND thành phố chuyển nhưng chậm được giải quyết trên địa bàn thành phố. Ngay sau các buổi tiếp công dân, Thường trực HĐND thành phố đều ban hành thông báo kết quả tiếp công dân để đề nghị các cơ quan có thẩm quyền tập trung giải quyết bảo đảm đúng quy định của pháp luật, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân. Tính chung từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức tiếp công dân, xem xét trực tiếp 33 vụ việc. Đến nay, đã có 17 vụ việc giải quyết dứt điểm, 16 vụ việc đang được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Cùng với đó, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các đại biểu HĐND thành phố đã tiến hành tiếp công dân 112 buổi theo lịch định kỳ hàng tháng tại trụ sở tiếp công dân của 30 quận, huyện, thị xã. Qua đó tiếp thu ý kiến, kiến nghị, các nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân để chuyển tới các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền; tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật tới công dân và lắng nghe, tiếp thu tình hình cơ sở. 

Từ nay đến cuối năm, Thường trực HĐND thành phố sẽ tiếp tục được đổi mới, hoạt động hiệu quả hơn, đặc biệt trong công tác TXCT cũng như giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo để đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của các cấp chính quyền và nhân dân Thủ đô, tiếp tục thực hiện phương châm hành động “đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân”. Theo đó, Thường trực HĐND thành phố sẽ tổ chức tốt các cuộc TXCT trước và sau kỳ họp của đại biểu HĐND thành phố, tăng cường các cuộc TXCT chuyên đề; tổng hợp đầy đủ ý kiến đóng góp, kiến nghị của cử tri với thành phố; đôn đốc cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhanh, đúng quy định và thông báo kết quả kịp thời tới cử tri, nhân dân. Đặc biệt, HĐND thành phố cũng sẽ triển khai có hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của Thường trực, các đại biểu HĐND thành phố theo đúng quy chế; tiếp tục duy trì nề nếp việc tiếp công dân và theo dõi, đôn đốc kết quả giải quyết của Thường trực HĐND thành phố hàng tháng theo quy định.

Long Huỳnh