Giải quyết những vấn đề bức thiết đời sống của nhân dân 

Xem với cỡ chữ
Để Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 đạt hiệu quả, đại biểu Quốc hội Âu Thị Mai (Tuyên Quang) đề nghị, Chính phủ, các cấp, ngành cần có giải pháp căn cơ, tập trung giải quyết những vấn đề bức thiết đời sống của nhân dân như: Thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn