Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Kon Tum Khóa XI

Giải quyết dứt điểm kiến nghị kéo dài 

Xem với cỡ chữ
Mặc dù UBND tỉnh và các cấp, ngành hữu quan đã cố gắng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri nhưng HĐND tỉnh cho rằng: UBND tỉnh cần tập trung nguồn lực để có thể giải quyết thỏa đáng các kiến nghị của cử tri, nhất là những vấn đề cử tri bức xúc kiến nghị nhiều lần qua nhiều kỳ họp HĐND tỉnh.

Nỗ lực giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri

Theo báo cáo giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Kon Tum trình Kỳ họp thứ 8: UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan hữu quan xem xét giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri. Nhờ đó, trong 72 ý kiến, kiến nghị của cử tri có 59 ý kiến (chiếm 81,9%) thuộc loại thông tin, giải trình với cử tri đã được UBND tỉnh trả lời, thông tin tương đối đầy đủ. 13 ý kiến phải xem xét giải quyết, trong đó có 4 kiến nghị đã được giải quyết xong (chiếm 30,76%); 7 kiến nghị đang giải quyết (chiếm 53,8%); 2 kiến nghị sẽ giải quyết (chiếm 15,3%). Hầu hết các ý kiến, kiến nghị của cử tri được UBND tỉnh giải quyết, trả lời sát thực tế, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri, được Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại các huyện, thành phố thống nhất.

Tuy vậy, còn một vài vấn đề cử tri bức xúc, kiến nghị nhiều lần qua nhiều kỳ họp HĐND tỉnh chưa được UBND tỉnh và các ngành chức năng giải quyết triệt để; một vài kiến nghị trả lời chưa thỏa đáng nên cử tri tiếp tục kiến nghị như: Việc sửa chữa Tỉnh lộ 677 (đoạn từ thôn 7 đến thôn 10, xã Đăk Pxy, huyện Đăk Hà) bị hư hỏng nghiêm trọng do thi công công trình thủy điện; sửa chữa, nâng cấp Quốc lộ 40B (đoạn qua xã Kon Đào, huyện Đăk Tô)... và việc điều chỉnh giá thu dịch vụ phòng điều trị bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Nguyên nhân một số vấn đề cử tri bức xúc kiến nghị về giao thông, thủy lợi... đòi hỏi phải có nguồn lực rất lớn để giải quyết; có kiến nghị thuộc thẩm quyền của các cơ quan Trung ương như đầu tư, nâng cấp các tuyến Quốc lộ 14C; 24 và 40B... Trong khi đó, ngân sách tỉnh còn nhiều khó khăn, thời gian để giải quyết kiến nghị của cử tri có hạn (chỉ khoảng 3 - 4 tháng) nên UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan không thể giải quyết đầy đủ, kịp thời, thỏa đáng tất cả các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Mặt khác, một số cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp chưa chặt chẽ, thực hiện chưa tốt việc tham mưu cho UBND tỉnh nghiên cứu, giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.


Cử tri tỉnh Kon Tum kiến nghị

Khẩn trương giải quyết dứt điểm kiến nghị nhiều lần

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết kiến nghị của cử tri, đáp ứng sự mong đợi của cử tri và nhân dân trong tỉnh, HĐND tỉnh Kon Tum đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương giải quyết các kiến nghị, nhất là những vấn đề cử tri bức xúc kiến nghị nhiều lần qua nhiều kỳ họp HĐND tỉnh. Như: Yêu cầu Công ty cổ phần thủy điện Đức Nhân - Đăk Psi sửa chữa đoạn đường từ thôn 7 đến thôn 10, xã Đăk Pxy... hoặc việc bồi thường cho các hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án xây dựng.

Đồng thời, dành thời gian làm việc, đề xuất, kiến nghị với các bộ, ngành ở Trung ương sớm triển khai đầu tư, nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14C; 24 và 40B; các tuyến đường được đầu tư từ nguồn vốn hỗ trợ khi xây dựng các công trình thủy điện Ya ly, Plei Krong, Đăk Đrinh… đã bị hư hỏng, xuống cấp nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Mặt khác, chỉ đạo giải quyết sớm những kiến nghị có tính cấp thiết, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, sinh hoạt và đời sống của nhân dân, báo cáo ngay kết quả chỉ đạo, giải quyết mà không chờ đến khi tiếp xúc cử tri mới gửi báo cáo về Thường trực HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh cũng nhấn mạnh yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, kiểm tra làm rõ và có biện pháp xử lý về trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa kịp thời, chưa thỏa đáng. Tăng cường hơn nữa công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đặc biệt ở cấp xã và các thôn, làng, tổ dân phố; thực hiện tốt việc công khai, minh bạch các thủ tục hành chính và Quy chế dân chủ ở cơ sở. Nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến chế độ, chính sách, đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng để cử tri, nhân dân biết, thực hiện nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các kiến nghị nhiều lần, vượt cấp, kéo dài.

Đối với các Ban của HĐND tỉnh, trong quá trình thẩm tra, cần tiếp tục làm rõ nguyên nhân phát sinh những kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa triệt để, chưa thỏa đáng; dành thời gian nghiên cứu, xem xét các vấn đề mà cử tri bức xúc kiến nghị nhiều lần, qua nhiều kỳ họp HĐND tỉnh để thực hiện khảo sát, giám sát theo quy định.

Đối với đại biểu và Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại các huyện, thành phố Kon Tum, HĐND tỉnh cần tích cực nghiên cứu, nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng và các quy định của pháp luật, sâu sát cơ sở, gần gũi cử tri, nắm chắc thực tế để trả lời, thông tin, thuyết phục cử tri hiểu, chia sẻ và không tiếp tục kiến nghị đối với các vấn đề đã được pháp luật hiện hành quy định rõ, được UBND tỉnh trả lời đầy đủ, rõ ràng, đúng thẩm quyền hoặc những vấn đề đòi hỏi nguồn lực đầu tư rất lớn mà hiện tại tỉnh chưa đủ lực. Tiếp tục phân công đại biểu trong Tổ theo dõi, “đeo bám” đến cùng việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri.

HẢI HIỂN