Nhịp cầu

Giải quyết dứt điểm hồ sơ tồn đọng 

Xem với cỡ chữ
Tại chuyên mục "Dân hỏi - Thủ trưởng sở, ban, ngành trả lời” số 76 được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên mới đây, người dân phản ánh: Hiện nay, đa số người dân đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải mất rất nhiều thời gian (có trường hợp nộp hồ sơ 8 tháng vẫn chưa nhận được trả lời của Văn phòng đăng ký đất đai) gây phiền hà, bức xúc.

Trả lời nội dung này, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đặng Ngọc Anh thừa nhận: Thời gian giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận lần đầu có chậm trễ. Qua rà soát, trong quý I.2021, toàn tỉnh đã giải quyết 7.010 hồ sơ các loại, trong đó có 465 hồ sơ giải quyết trễ hẹn so với thời gian quy định, tỷ lệ 6,63% so với hồ sơ đã giải quyết.

Lý giải nguyên nhân giải quyết trễ hẹn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, đa số các thửa đất còn lại chưa được cấp Giấy chứng nhận hiện nay đều có nguồn gốc sử dụng đất phức tạp như: Giấy tờ, mua bán, chuyển nhượng không rõ ràng, đất công ích (đất 5%) nằm xen kẽ trong thửa đất ở, vườn ao của hộ gia đình, cá nhân. Trong khi đó, UBND cấp xã xác nhận các thông tin về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất không đúng với hồ sơ địa chính, các giấy tờ liên quan nên khi kiểm tra lại thông tin, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký chuyển hồ sơ về UBND cấp xã để xác minh làm rõ.

Bên cạnh đó, một số người dân chưa tuân thủ các quy định pháp luật về đất đai như: Kê khai nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất không trung thực để không thực hiện nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất nên UBND cấp xã và các cơ quan chuyên môn phải kiểm tra, tham mưu chặt chẽ hơn để trình UBND huyện ký Giấy chứng nhận đúng theo quy định pháp luật đất đai. Hồ sơ trễ hẹn chưa giải quyết, các cơ quan chuyên môn chưa thông báo cho công dân biết rõ nguyên nhân. Do đó, việc bà con có ý kiến khi giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận chậm trễ nhưng không nhận được ý kiến trả lời là có cơ sở - "tư lệnh" ngành tài nguyên và môi trường lý giải.

Để khắc phục tồn tại trên và đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận, thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh nhiều văn bản chỉ đạo. Gần đây nhất, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 510/UBND-ĐTXD ngày 4.2.2021 giao nhiệm vụ cụ thể trong công tác cấp giấy chứng nhận cho UBND các huyện, thị, thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện. Cụ thể, giao UBND các huyện, thị, thành phố: Chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện nghiêm việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đúng theo quy định, tập trung giải quyết hồ sơ trễ hẹn đã tiếp nhận, thông báo cho bà con biết nguyên nhân chưa giải quyết hồ sơ. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức của UBND cấp xã khi giải quyết hồ sơ cho bà con, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Cùng với những giải pháp trên, người dân rất mong muốn Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung giải quyết dứt điểm hồ sơ tồn đọng; kịp thời hướng dẫn những khó khăn, vướng mắc về chuyên môn, nghiệp vụ về đăng ký đất đai cho các cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm và kịp thời các trường hợp vi phạm trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính… như nội dung "tư lệnh" ngành đã trả lời.

TUY AN