Huyện Gia Lâm

Giải quyết dứt điểm đơn thư liên quan đến bầu cử 

Xem với cỡ chữ
Để công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện Gia Lâm đạt được hiệu quả như kế hoạch đề ra, Thường trực HĐND huyện yêu cầu các xã, thị trấn trên địa bàn cần tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân liên quan đến bầu cử.

Công tác chuẩn bị bầu cử được thực hiện nghiêm túc, đúng luật

Theo Phó Chủ tịch HĐND huyện Gia Lâm Nguyễn Khắc Định: Qua giám sát của Thường trực HĐND huyện về công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại một số xã cho thấy Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan. Trong đó, các đơn vị đã xây dựng và ban hành đầy đủ các văn bản theo quy định, bảo đảm chất lượng và tiến độ thời gian; Ban chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử và các Tiểu ban đã xây dựng kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; công tác tuyên truyền về bầu cử được quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả... Ngoài ra, Hội nghị hiệp thương lần thứ Nhất được chuẩn bị chu đáo và tổ chức bảo đảm thời gian theo quy định của Luật. Việc chia đơn vị bầu cử và tính số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử bảo đảm tính khách quan, dân chủ, hợp lý, tạo sự đồng thuận của Nhân dân.

	Thường trực HĐND huyện Gia Lâm giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại một số xã trên địa bàn huyện.
Thường trực HĐND huyện Gia Lâm giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại một số xã trên địa bàn huyện.

"Đáng chú ý, việc xác định dự kiến cơ cấu thành phần, số lượng đại biểu HĐND xã, thị trấn được thực hiện nghiêm túc, đúng hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ bản bảo đảm các tỷ lệ theo quy định" - Phó Chủ tịch HĐND huyện cho biết.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện Gia Lâm cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác chuẩn bị bầu cử. Theo đó, việc xác định cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND tại một số xã còn chưa bảo đảm theo quy định, trong đó tỷ lệ người ngoài Đảng còn cao; tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, sửa chữa, cải tạo các Nhà văn hóa phục vụ công tác bầu cử tại một số xã còn chậm

 

Tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn huyện, Thường trực HĐND huyện kiến nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử; chỉ đạo Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử.

Về phía UBND huyện, Đoàn giám sát kiến nghị cần tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, cung cấp kịp thời tài liệu cho các xã, thị trấn về công tác chuẩn bị bầu cử; chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu tạm giao kinh phí phục vụ bầu cử cho các xã, thị trấn trong khi chờ hướng dẫn của cấp trên theo quy định; sớm thẩm định và giao kinh phí mua sắm trang thiết bị các nhà văn hóa bảo đảm phục vụ bầu cử...

"Đặc biệt, UBND huyện cần đôn đốc các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các nhà văn hóa bảo đảm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng và triển khai các nhiệm vụ trước, trong và sau bầu cử của các thôn, tổ dân phố" - Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh.

Riêng đối với các xã, thị trấn, cần triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử trên địa bàn xã, thị trấn. Ủy ban Bầu cử cấp xã cần tổ chức họp định kỳ để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; nghe các cơ quan, các tiểu ban báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao... Ngoài ra, các xã, thị trấn cần thực hiện nghiêm túc các bước tiếp theo trong quy trình bầu cử theo quy định, như việc tiếp nhận và hoàn thiện hồ sơ của người ứng cử, thành lập Ban Bầu cử; phối hợp tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2, tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử...

"Đặc biệt, các địa phương cần tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân liên quan đến bầu cử" - Phó Chủ tịch HĐND huyện chỉ rõ.

Bài và ảnh: Nguyên Khôi