Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Giải pháp giữa thời kỳ dịch bệnh 

Xem với cỡ chữ
Tòa án liên bang Hoa Kỳ và các tòa án tiểu bang có quy định khác nhau về cách sử dụng video và âm thanh trong các phiên tòa dân sự và hình sự. Nhiều tòa án tiểu bang cho phép sử dụng thiết bị video hoặc âm thanh trong các thủ tục tố tụng, nhưng các tòa án liên bang thận trọng và bảo thủ hơn nhiều trong vấn đề này. Nhưng sau đó với sự xuất hiện của dịch bệnh Covid-19, nhiều quy định mới đã được đưa ra nhằm tạo điều kiện cho hoạt động xét xử từ xa.
Nguồn: ITN
Nguồn: ITN

Quy định cơ bản về thiết bị truyền hình và âm thanh tại tòa án

Tòa án Liên bang đã từng tiến hành hai phiên tòa thử nghiệm vào những năm 1990 và 2011 - 2015, nhưng sau khi thử nghiệm, cơ bản họ không điều chỉnh việc cấm sử dụng video, âm thanh và các phương tiện điện tử khác trong các thủ tục dân sự và hình sự. Các quy tắc chính hiện hành của hệ thống tòa án liên bang Hoa Kỳ như sau: 

(1) Điều 53 của Quy tắc Tố tụng hình sự Liên bang: Trừ khi được luật quy định rõ ràng, tòa án không cho phép chụp ảnh hoặc quay video quá trình xét xử tội phạm trong phòng xử án;

(2) Mỗi tòa án phúc thẩm liên bang có quyền tự quyết định xem có cho phép chụp ảnh, video hoặc thiết bị âm thanh trong phiên xử phúc thẩm hay không, miễn là tòa án đó không vi phạm luật, quy tắc quốc gia và địa phương cũng như các hướng dẫn liên quan có thể được thông qua Hội nghị Tư pháp Hoa Kỳ;

(3) Các quy định hiện hành của Tòa án Liên bang về việc sử dụng thiết bị nghe nhìn trong phiên tòa sơ thẩm là: Các thẩm phán có thể chấp thuận việc sử dụng chương trình phát sóng và ghi hình tại các tòa án hoặc các khu vực lân cận trong quá trình nhập tịch hoặc các phiên tòa nghi lễ khác, hoặc trong các loại phiên tòa nhằm đáp ứng các mục đích sau, ghi âm hoặc chụp ảnh: Với mục đích hiển thị bằng chứng; để lưu giữ vĩnh viễn các thủ tục của tòa án; với mục đích bảo vệ an ninh; để các mục tiêu khác của quản lý tư pháp; để quay và ghi lại các cuộc tranh luận kháng cáo; Các trường hợp khác được quy định trong kế hoạch xét xử đã được Hội nghị Tư pháp Hoa Kỳ thông qua. Thẩm phán cũng cần bảo đảm rằng việc sử dụng thiết bị nghe nhìn đáp ứng các điều kiện sau: Đáp ứng quyền và lợi ích của tất cả các bên; không làm người tham gia bị phân tâm quá mức trong quá trình xét xử; sẽ không gây cản trở công tác tư pháp.

Các quy định mới theo Đạo luật CARES

Trong đại dịch Covid-19, Hoa Kỳ đã ban hành Đạo luật Hỗ trợ, Cứu trợ và An ninh Kinh tế trong tình hình dịch Coronavirus mới (gọi tắt là Đạo luật CARES). Điều 15002 cho phép sử dụng hội nghị truyền hình trong một số thủ tục tư pháp hình sự. Có thể tóm tắc các quy định chính như sau:

Các tình huống chung mà hội nghị truyền hình có thể được sử dụng trong tố tụng hình sự: Nếu Hội nghị Tư pháp Hoa Kỳ nhận thấy rằng tình trạng khẩn cấp do Covid-19 gây ra đã có tác động đáng kể đến hoạt động bình thường của các Tòa án liên bang nói chung hoặc các Tòa án quận liên bang cụ thể, thì Chánh án của Tòa án quận có thể cho phép sử dụng các hội nghị truyền hình video trong các trường hợp sau hoặc sử dụng hội nghị từ xa qua điện thoại khi hội nghị truyền hình không khả thi:

Các phiên điều trần về việc giam giữ theo Mục 3142 của Tiêu đề 18 của Bộ luật Hoa Kỳ; Xuất hiện lần đầu theo Điều 5 của Quy tắc Tố tụng Hình sự Liên bang; Các phiên điều trần sơ bộ theo Điều 5.1 của Quy tắc Tố tụng Hình sự Liên bang; Từ bỏ truy tố theo Điều 7(b) của Quy tắc Tố tụng hình sự Liên bang; Trát đòi theo Điều 10 của Quy tắc Tố tụng hình sự Liên bang; Các thủ tục thu hồi quản chế và phóng thích có giám sát theo Điều 32.1 của Quy tắc tố tụng hình sự Liên bang; Thủ tục thu hồi bản phát hành trước xét xử theo Điều 3148 của tiêu đề 18, Bộ luật Hoa Kỳ; Xuất hiện theo điều 40 quy tắc liên bang về thủ tục hình sự; Mục 43(b)(2) Các quy tắc tố tụng hình sự Các quy định về nhận tội nhẹ và các phiên tòa tuyên án; Đơn kiện được nộp theo Chương 403 của Tiêu đề 18 của Bộ luật Hoa Kỳ (Đạo luật Liên bang về tội phạm vị thành niên), ngoại trừ các phiên tòa chuyển giao tranh chấp và thủ tục xét xử phạm pháp vị thành niên hoặc phiên tòa.

Bị đơn đồng ý: Cuộc họp hội nghị truyền hình qua video hoặc cuộc họp qua điện thoại nêu trên chỉ được tiến hành khi bị cáo hoặc người chưa thành niên đồng ý với luật sư sau khi đã tham khảo ý kiến.

Các biện pháp khác được thực hiện bởi các tòa án liên bang 

Trong thời gian xảy ra dịch bệnh, Tòa án liên bang đã công bố và cập nhật các biện pháp mà tòa án liên bang thực hiện trên internet, thông báo kịp thời cho các đương sự và công chúng về cách sử dụng các dịch vụ của tòa án trong thời gian dịch bệnh và lập kế hoạch cho các hoạt động tố tụng.

Thời hạn áp dụng

Thẩm quyền được cung cấp cho phép sử dụng các hội nghị truyền hình video hoặc sử dụng hội nghị từ xa qua điện thoại và bất kỳ các ủy quyền cụ thể được ban hành theo các nội dung này sẽ chấm dứt vào sớm hơn của ngày cuối cùng của giai đoạn khẩn cấp được tuyên bố; hoặc ngày mà Hội nghị Tư pháp của Hoa Kỳ nhận thấy rằng các điều kiện khẩn cấp do tình trạng khẩn cấp quốc gia do Tổng thống tuyên bố theo Đạo luật về các trường hợp khẩn cấp quốc gia liên quan đến Bệnh do Coronavirus 2019 (Covid-19) không còn ảnh hưởng đến hoạt động của các tòa án.

Lê Thanh Hoàn