Tăng mức đóng Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình từ ngày 01.7.2023

- Thứ Sáu, 19/05/2023, 08:35 - Chia sẻ

Hỏi: Được biết, sắp tới Nhà nước sẽ điều chỉnh tăng tiền đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Vậy, xin hỏi, mức tăng cụ thể như thế nào? - Câu hỏi của bạn Trịnh Thị Hiền (Hưng Yên).

Tăng tiền đóng Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình từ ngày 01.7.2023 -0
Tăng mức đóng BHYT từ năm 2023. Ảnh ITN

Tư vấn của Luật sư Nguyễn Hoàng Thịnh (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội):

Tăng số tiền đóng Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình từ ngày 01.7.2023

Hiện nay, số tiền đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình sẽ dựa trên mức lương cơ sở; từ ngày 01.7.2023 mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng hơn 20,8% (1.800.000 đồng/tháng) nên số tiền đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cũng được điều chỉnh tăng cho phù hợp với quy định tại khoản 2, Điều 3, Nghị định số 24/2023/NĐ-CP.

Mức đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình từ ngày 01.7.2023

Theo điểm e, khoản 1, Điều 7, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, mức đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình được thực hiện như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Như vậy, mức đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình kể từ ngày 01.7.2023 như sau:

- Người thứ nhất: 81.000 đồng/tháng (972.000 đồng/năm).

- Người thứ hai: 56.700 đồng/tháng (680.400 đồng/năm).

- Người thứ ba: 48.600 đồng/tháng (583.200 đồng/năm).

- Người thứ tư: 40.500 đồng/tháng (486.000 đồng/năm).

- Từ người thứ năm trở đi: 32.400 đồng/tháng (388.800 đồng/năm).

Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình

Căn cứ Điều 5, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 104/2022/NĐ-CP), nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình bao gồm:

Người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký thường trú; trừ những người thuộc nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng; nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng; nhóm do ngân sách nhà nước đóng; nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng; nhóm do người sử dụng lao động đóng; Những người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký tạm trú; trừ những người thuộc nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng; nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng; nhóm do ngân sách nhà nước đóng; nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng; nhóm do người sử dụng lao động đóng; Chức sắc, chức việc, nhà tu hành; người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội; trừ những người thuộc nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng; nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng; nhóm do ngân sách nhà nước đóng; nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng; nhóm do người sử dụng lao động đóng.

Như vậy, kể từ ngày 01.7.2023 mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh tăng hơn 20,8% (1.800.000 đồng/tháng) nên bắt đầu từ ngày 01.7.2023 số tiền đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cũng được điều chỉnh tăng cho phù hợp với quy định tại khoản 2, Điều 3, Nghị định số 24/2023/NĐ-CP.

Thái Yến ghi
#