Người lao động không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì công ty có phải trả thêm tiền lương?

- Thứ Tư, 15/11/2023, 08:35 - Chia sẻ

Xin hỏi, nếu người lao động không tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc thì công ty có phải trả thêm tiền lương? – Câu hỏi của bạn Phương Dung (Bình Dương).

Người lao động không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì công ty có phải trả thêm tiền lương? -0
Ảnh minh họa/ITN

Luật sư Nguyễn Văn Điệp, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội tư vấn như sau:

Người lao động không tham gia BHXH bắt buộc thì công ty có phải trả thêm tiền lương?

Theo Điều 168, Bộ luật Lao động 2019 quy định về tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp như sau:

- Người sử dụng lao động, người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; người lao động được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Khuyến khích người sử dụng lao động, người lao động tham gia các hình thức bảo hiểm khác đối với người lao động.

- Trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thì người sử dụng lao động không phải trả lương cho người lao động, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

- Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Như vậy, theo quy định nêu trên, người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Đối tượng nào không phải tham gia BHXH bắt buộc được trả thêm tiền?

Tại khoản 4, Điều 4, Quyết định số 595/QĐ-BHXH năm 2017 quy định đối tượng không thuộc trường hợp tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN như sau:

(1) Người giúp việc gia đình;

(2) Người đang hưởng lương hưu hằng tháng;

(3) Người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 50/CP về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn;

(4) Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng

(5) Người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg; Quyết định số 613/QĐ-TTg năm 2010

(6) Quân nhân, Công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ; Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg; Quyết định  số 53/2010/QĐ-TTg; Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg

Như vậy, các đối tượng nêu trên được trả thêm một khoản tiền tương đương với mức người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Thái Yến ghi
#