Khế ước có được coi là giao dịch dân sự không?

- Thứ Tư, 22/11/2023, 08:35 - Chia sẻ

Xin hỏi, theo quy định của pháp luật hiện hành, Khế ước có được coi là giao dịch dân sự không? Giao dịch dân sự được quy định như thế nào? – Câu hỏi của bạn Bích Liên (Phú Thọ).

Mời độc giả xem thêm các nội dung tư vấn pháp luật TẠI ĐÂY

Khế ước có được coi là giao dịch dân sự không? -0
Ảnh minh họa/ITN

Luật sư Hoàng Văn Chiển, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội tư vấn như sau:

Khế ước là gì? Khế ước có được coi là giao dịch dân sự không?

Khế ước là cụm từ để chỉ những giao dịch dân sự được thiết lập trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên với nhau (về xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự). Có thể hiểu, Khế ước là hợp đồng, khi xác lập Khế ước sẽ phát sinh quyền và nghĩa vụ các bên. Khế ước được thực hiện trên nguyên tắc trung thực, hợp tác, có lợi nhất cho các bên, bảo đảm được sự tin cậy lẫn nhau, không xâm hại lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích của người khác.

Khế ước lần đầu tiên được xuất hiện trong Sắc lệnh số 97/SL của Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ngày 22.5.1950 tại Điều 13, Sắc lệnh số 97/SL quy định:

Khi lập ước mà có sự tổn thiệt do sự bóc lột của một bên vì điều kiện kinh tế của hai bên chênh lệch thì Khế ước có thể coi là vô hiệu.

Khế ước là khái niệm trong dân luật để chỉ những giao dịch dân sự dựa trên thỏa thuận giữa các bên.

Trong hệ thống pháp luật của Việt Nam, Khế ước là thuật ngữ được sử dụng phổ biến ở thời kỳ trước và sau khi giành độc lập dân tộc năm 1945, do ảnh hưởng của thuật ngữ pháp lý trong luật dân sự của Pháp như trong dân pháp điển Bắc Kỳ, dân pháp điển Trung Kỳ, pháp quy giản yếu năm 1883 thi hành ở Nam Kỳ.

Như vậy, Khế ước là giao dịch dân sự được thiết lập trên cơ sở thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Nói một cách trực tiếp, Khế ước là hợp đồng.

Quy định về giao dịch dân sự hiện nay

Theo Điều 116, Bộ luật Dân sự 2015 quy định giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Mục đích của giao dịch dân sự là lợi ích mà chủ thể mong muốn đạt được khi xác lập giao dịch đó. (Điều 118, Bộ luật Dân sự 2015)

Theo đó, tại Điều 117, Bộ luật Dân sự 2015 quy định giao dịch dân sự có hiệu lực khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;

- Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;

- Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Và giao dịch dân sự vô hiệu khi không đáp ứng được điều kiện nêu trên, trừ trường hợp luật có quy định khác (Điều 122, Bộ luật Dân sự 2015)

- Tại Điều 119, Bộ luật Dân sự 2015 quy định hình thức giao dịch dân sự bao gồm:

+ Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.

Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản.

+ Trường hợp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng ký thì phải tuân theo quy định đó.

Thái Yến ghi
#