Cơ quan nào có trách nhiệm lập, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính?

- Thứ Năm, 09/11/2023, 08:36 - Chia sẻ

Xin hỏi, cơ quan nào có trách nhiệm lập, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính? 

Tại sổ đỏ nhà tôi cấp năm 1990, không có kẻ vẽ kích thước các cạnh thửa đất. Vừa qua tôi có ký Hợp đồng chuyển nhượng tài sản và đã được công chứng. Tuy nhiên khi đăng ký biến động, Văn phòng đăng ký đất đai yêu cầu kẻ vẽ lại và làm lại hợp đồng chuyển nhượng mới làm đăng ký biến động. Xin hỏi, yêu cầu như vậy đúng hay không?  -  Câu hỏi của bạn Tuấn Anh (Hà Nội). 

Trách nhiệm lập, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính -0
Luật sư Hoàng Văn Chiển, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội.

Luật sư Hoàng Văn Chiển, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội tư vấn như sau:

Sổ đỏ được cấp năm 1990, không có kẻ vẽ kích thước các cạnh thửa đất. Khi đăng ký biến động, Văn phòng đăng ký đất đai yêu cầu kẻ vẽ lại và làm lại Hợp đồng chuyển nhượng mới là không đúng theo quy định pháp luật.

Vấn đề này pháp luật quy định cụ thể như sau:

Kể từ thời điểm Hợp đồng chuyển nhượng được công chứng, hợp đồng đó được xem là Văn bản công chứng.

Trong khi đó, giá trị pháp lý của Văn bản công chứng được quy định cụ thể tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3, Điều 5, Luật Công chứng năm 2014, như sau:

Điều 5. Giá trị pháp lý của văn bản công chứng

1. Văn bản công chứng có hiệu lực kể từ ngày được công chứng viên ký và đóng dấu

của tổ chức hành nghề công chứng.

2. Hợp đồng, giao dịch được công chứng có hiệu lực thi hành đối với các bên liên quan; trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ của mình thì bên kia có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp các bên tham gia hợp đồng, giao dịch có thỏa thuận khác.

3. Hợp đồng, giao dịch được công chứng có giá trị chứng cứ; những tình tiết, sự kiện trong hợp đồng, giao dịch được công chứng không phải chứng minh, trừ trường hợp bị Tòa án tuyên bố là vô hiệu.

 …”

Ngoài ra, theo Quy định tại khoản 2, khoản 3, Điều 6, Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 về trách nhiệm lập, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính như sau:

Điều 6. Trách nhiệm lập, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính

2. Văn phòng đăng ký đất đai chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

a) Thực hiện chỉnh lý biến động thường xuyên đối với bản đồ địa chính, sổ mục kê đất đai:

b) Tổ chức lập, cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính ngoài các tài liệu quy định tại Điểm a Khoản này;”

Việc thực hiện các thủ tục công nhận quyền sử dụng đất/đăng ký biến động thuộc trách nhiệm của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Người sử dụng đất không thể tự kẻ, vẽ sơ đồ thửa đất tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nguyên nhân dẫn đến sơ đồ thửa đất không có kích thước các cạnh bao gồm: Do pháp luật tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sửu dụng đất không bắt buộc hoặc do sai sót của Cơ quan có thẩm quyền phát hành/cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hiện nay, tất cả các thửa đất đã có sơ đồ tọa độ (bản đồ VLAP). Bản đồ trên thể hiện rõ các thông tin của từng thửa đất và do Phòng Tài nguyên môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai quản lý, lưu trữ.

Theo những quy định đã trích dẫn nêu trên trường hợp Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai muốn xác định kích thước các cạnh, làm rõ ranh giới, mốc giới thửa đất thì cần tiến hành trích đo hoặc phối hợp với các cơ quan chuyên môn đề nghị cung cấp để làm cơ sở giải quyết hồ sơ của công dân.

Ngoài ra, hiện nay pháp luật không có bất kỳ quy định nào về việc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không có kích thước các cạnh thì không được đăng ký biến động.

Vì vậy, Văn phòng đăng ký đất đai yêu cầu bạn phải thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sửa lại hợp đồng chuyển nhượng là không đúng quy định pháp luật.

Thái Yến ghi
#