Có được đóng thêm bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu cao hơn?

- Thứ Ba, 19/09/2023, 15:35 - Chia sẻ

Tôi đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được 31 năm 10 tháng, nay nghỉ việc chờ đến tuổi nghỉ hưu. Xin hỏi, tôi có nên tham gia thêm bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu cao hơn không? – Câu hỏi của bạn đọc Thu Huyền (Nam Định).

Có được đóng thêm bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu cao hơn? -0
Ảnh minh hoạ/ITN

Luật sư Đào Văn Tài, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội tư vấn như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 4, Điều 2; Khoản 1, Khoản 3, Điều 5; Khoản 1, Điều 56, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; Khoản 1, Điều 10; Khoản 1, Điều 12, Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện, người lao động là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội và có chia sẻ giữa những người tham gia bảo hiểm xã hội. Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54, của Luật Bảo hiểm xã hội được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

Chế độ hưu trí đối với người trước đó có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được thực hiện theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 134/2015/NĐ-CP của Chính phủ, riêng điều kiện về tuổi đời được hưởng lương theo quy định tại Điều 4, Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp bà có nhu cầu tham gia BHXH tự nguyện để được hưởng chế độ hưu trí mức cao hơn thì bà liên hệ cơ quan BHXH hoặc đại lý thu tại nơi cư trú để được hướng dẫn cụ thể.

Như vậy, bạn đọc Thu Huyền có thể đối chiếu, tham khảo các quy định nêu trên để biết và thực hiện.

Thái Yến ghi
#