Gia Lai thu hút nguồn lực xây dựng các dự án năng lượng tái tạo 

Xem với cỡ chữ
Để trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của khu vực Tây Nguyên, Gia Lai sẽ tiếp tục thu hút các nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo. Cũng như tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành trung ương để nghiên cứu, rà soát, đổi mới cơ chế, chính sách, phát triển ngành công nghiệp năng lượng tái tạo; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực này.

Hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư

Với tiềm năng, lợi thế lớn về năng lượng tái tạo, ngày 3.9.2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Chương trình số 110-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11.2.2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, ngày 3.2.2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 168/KH-UBND, trong đó, quan điểm là tiếp tục khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng trên địa bàn, ưu tiên phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới; triệt để thực hành tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng.

Giám đốc Sở Công thương tỉnh Gia Lai Phạm Văn Binh cũng cho biết, thời gian qua, Gia Lai đã đẩy mạnh việc kêu gọi, thu hút đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo. Sở Công thương cũng triển khai phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp về cải cách hành chính, tạo môi trường, hành lang pháp lý thuận lợi nhằm hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 2 dự án điện mặt trời đi vào vận hành với tổng công suất 84 MWp; 2 dự án đã được bổ sung quy hoạch, phê duyệt chủ trương đầu tư, đang triển khai với công suất 74 MWp. Bên cạnh đó, còn có 5 dự án đã được bổ sung quy hoạch, chưa có chủ trương đầu tư với tổng công suất 654 MWp và 35 dự án đang khảo sát hoặc đang trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt bổ sung quy hoạch. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có gần 3.250 hệ thống điện mặt trời mái nhà đã đưa vào vận hành với tổng công suất trên 603,8 MWp.

Đối với điện gió, toàn tỉnh có 17 dự án được phê duyệt đầu tư với tổng công suất 1.242,4 MW; 89 dự án đã được UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt bổ sung quy hoạch với tổng công suất 11.559,2 MW; 9 dự án đã được UBND tỉnh cho phép khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch với tổng công suất dự kiến 1.221,4 MW. 

Tỉnh cũng có 2 dự án nhà máy điện sinh khối từ bã mía đang vận hành với tổng công suất 144,6 MW. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất quy hoạch các dự án để khai thác tối đa nguồn điện sinh khối đồng phát và sẽ tăng cường phát triển các nguồn điện từ rác thải đô thị, chất thải rắn và sinh khối trên địa bàn.

Thi công móng trụ tua bin công trình điện gió Ia Pếch Đak Đoa 1

Tiếp tục thu hút các nguồn lực đầu tư

Gia Lai là một trong những địa phương đang phát triển mạnh mẽ lĩnh vực điện năng lượng tái tạo. Lãnh đạo Sở Công thương tỉnh cho biết, việc nghiên cứu bổ sung quy hoạch và triển khai đầu tư xây dựng các dự án năng lượng tái tạo đã thu hút một số lượng lớn vốn đầu tư vào tỉnh. Theo đó, mức đầu tư trung bình là 35 tỷ đồng/MW điện gió, 25 tỷ đồng/MW điện mặt trời nối lưới, 15 tỷ đồng/MW điện mặt trời mái nhà...

 Các dự án cũng phát huy có hiệu quả nguồn lực đất đai, tăng cường kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, tạo thêm việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, góp phần tăng nguồn thu ngân sách, đặc biệt là ít gây ảnh hưởng xấu đối với môi trường sinh thái. Chưa kể, các dự án năng lượng tái tạo cũng tạo ra một hình ảnh mới có tác động tích cực cho ngành du lịch.

Luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án, song Giám đốc Sở Công thương Phạm Văn Binh chia sẻ, vẫn có những khó khăn nhất định ảnh hưởng đến việc phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, việc lập, thẩm định và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung các dự án năng lượng tái tạo vào quy hoạch phát triển điện lực còn kéo dài do vướng mắc quy định của Luật Quy hoạch năm 2017. Công tác quản lý dự án đầu tư và quản lý chất lượng công trình đối với các dự án năng lượng tái tạo còn chồng chéo giữa các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng. Đặc biệt, những vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đã ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thi công.

Bên cạnh đó, một vấn đề nảy sinh khi các dự án năng lượng tái tạo phát triển quá nhanh làm hạn chế trong khả năng giải tỏa công suất của lưới điện truyền tải. Do hệ thống lưới điện truyền tải công suất của bên mua điện chưa được đầu tư xây dựng đồng bộ nên chưa bảo đảm khả năng giải tỏa công suất của một số dự án năng lượng tái tạo tại các khu vực có tiềm năng phát triển cao trên địa bàn tỉnh.

Để trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của khu vực Tây Nguyên, theo Giám đốc Sở Công thương tỉnh Gia Lai Phạm Văn Binh, tỉnh sẽ tiếp tục thu hút các nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo. Riêng Sở Công thương sẽ tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong phát triển ngành công nghiệp năng năng lượng tái tạo, xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển nhanh và bền vững lĩnh vực này; đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư và khai thác, sử dụng cơ sở vật chất, dịch vụ ngành công nghiệp năng lượng tái tạo.

Sở Công thương cũng sẽ nỗ lực phối hợp với các bộ, ngành trung ương nghiên cứu, rà soát, đổi mới cơ chế, chính sách, phát triển ngành công nghiệp năng lượng tái tạo; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực này. Cùng với đó, nghiêm túc thực thi chính sách về đất đai và bảo vệ môi trường gắn với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.

Nhật Phương