Gần 2 triệu trẻ em Việt Nam tham gia hoạt động kinh tế 

Xem với cỡ chữ
Điều tra quốc gia về Lao động trẻ em lần thứ hai được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Tổng cục Thống kê thực hiện cho thấy, năm 2018, ước tính cả nước có hơn 1,75 triệu trẻ em từ 5-17 tuổi tham gia các hoạt động kinh tế, trong đó hơn 1 triệu người là lao động trẻ em.