EVNNPC: tháng 8.2021 đạt 7,95 tỷ kWh điện thương phẩm 

Xem với cỡ chữ
Tháng 8.2021, Tổng công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC – đạt 7,95 tỷ kWh điện thương phẩm, tăng 10,82% so với cùng kỳ năm 2020, là đơn vị có tổng sản lượng điện thương phẩm cao nhất trong các Tổng công ty phân phối thuộc EVN.
Tuy  tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhưng 8 tháng đầu năm 2021, EVNNPC đã khởi công 56 dự án và đóng điện 44 dự án
Tuy tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhưng 8 tháng đầu năm 2021, EVNNPC đã khởi công 56 dự án và đóng điện 44 dự án

Mặc dù trong giai đoạn ảnh hưởng COVID-19 nhưng thành phần công nghiệp xây dựng vẫn tăng trưởng ổn định với tỷ lệ 60,79%, tăng 11,82%, quản lý tiêu dùng chiếm 32,94%, tăng 11,22%; thương nghiệp dịch vụ chiếm 2,34%. Lũy kế 8 tháng đầu năm sản lượng điện thương phẩm Tổng công ty đạt 54,211 tỷ kWh, tăng 10,67% so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ lệ tổn thất điện năng tháng 8 thực hiện là đạt 4,82%, giảm 0,22% so với cùng kỳ 2020. Tỷ lệ tổn thất điện năng thực hiện lũy kế 8 tháng là 4,58%, giảm 0,42% so với cùng kỳ 2020.

Bên cạnh tất cả 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đều đạt theo quy định, tháng 8.2021, toàn Tổng công ty có 39.541 yêu cầu cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử, đạt tỷ lệ 99%. Trong đó có 26.265 yêu cầu về dịch vụ điện tiếp nhận qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Lũy kế 8 tháng tháng đầu năm, toàn Tổng công ty có 288.581 yêu cầu được tiếp nhận và giải quyết theo phương thức điện tử, đạt tỷ lệ 96,94%.

Đến hết tháng 8.2021, EVNNPC đã thực chuyển đổi số được gần 7,94 triệu hợp đồng
Đến hết tháng 8.2021, EVNNPC đã thực chuyển đổi số được gần 7,94 triệu hợp đồng

Đến hết tháng 8.2021, EVNNPC đã thực chuyển đổi số được gần 7,94 triệu hợp đồng, đạt 85,8% tổng số hợp đồng cần phải chuyển đổi số. Dự kiến đến tháng 11.2021, toàn Tổng công ty sẽ hoàn thành việc chuyển đổi số các hợp đồng mua bán điện theo kế hoạch.

Mặc dù  tình hình dịch bệnh Covid-19 khu vực các tỉnh miền Bắc vẫn diễn biến khá phức tạp, nhưng 8 tháng đầu năm 2021, EVNNPC đã khởi công được 56 dự án, đóng điện 44 dự án.

Bên cạnh việc cấp điện an toàn ổn định cho các khu cách ly, điều trị người nhiễm và nghi nhiễm Covid -19, EVNNPC đã huy động trên 11,8 tỷ đồng từ các nguồn quỹ và đóng góp từ cán bộ công nhân viên để ủng hộ các địa phương và quỹ vắc xin phòng dịch.

 

 

 

Bảo Ngân