Tổng công ty Điện lực miền Bắc bồi dưỡng kiến thức sửa chữa bảo dưỡng lưới điện theo điều kiện vận hành của thiết bị 

Xem với cỡ chữ
Trong các ngày 19-20.11.2020, tại thành phố Hạ Long, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức triển khai ứng dụng sửa chữa bảo dưỡng lưới điện theo điều kiện vận hành của thiết bị (CBM). Tham dự lớp tập huấn có 145 học viên là Phó giám đốc Kỹ thuật, Trưởng phòng Kỹ thuật, Chuyên viên kỹ thuật, Kỹ thuật viên đội Quản lý lưới điện cao thế đến từ 30 đơn vị thành viên của EVNNPC.
EVNNPC tổ chức bồi dưỡng kiến thức triển khai ứng dụng sửa chữa bảo dưỡng lưới điện theo điều kiện vận hành của thiết bị (CBM) tại thành phố Hạ Long
EVNNPC tổ chức bồi dưỡng kiến thức triển khai ứng dụng sửa chữa bảo dưỡng lưới điện theo điều kiện vận hành của thiết bị (CBM) tại thành phố Hạ Long

Phương pháp CBM là việc áp dụng các công nghệ chẩn đoán, thử nghiệm thiết bị tiên tiến để đưa ra giá trị chỉ số sức khỏe của thiết bị (CHI), từ đó đưa ra quyết định sửa chữa và thời điểm thực hiện một cách phù hợp. Việc ứng dụng phương pháp CBM trong sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện phân phối sẽ đem lại hiệu quả cao trong việc phòng ngừa sự cố, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giúp phát hiện, tiên đoán trước tình trạng bất thường của thiết bị và tối ưu hóa việc sử dụng vốn.

Các học viên thực hành đo nhiệt độ các thiết bị tại TBA 110 kV Giếng Đáy, TP Hạ Long, Quảng Ninh.
Các học viên thực hành đo nhiệt độ các thiết bị tại TBA 110 kV Giếng Đáy, TP Hạ Long, Quảng Ninh

Chương trình bồi huấn huấn tập trung vào một số chuyên đề như: Hướng dẫn kiểm tra nhiệt, phóng điện cục bộ và cập nhật kết quả thử nghiệm trên phân hệ CBM - chương trình PMIS; Phương pháp phân tích FMECA và xây dựng CHI cho từng thiết bị theo CBM; Lập kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng theo phương pháp CBM cho TBA 110kV; Phần mềm quản lý CBM; Thực hiện kiểm tra, phân tích kết quả các hạng mục Tier 1 của máy biến thế  110kV và máy cắt trong trạm 110kV; Thực hiện kiểm tra, phân tích kết quả các hạng mục Tier 2 và 3 của máy biến thế 110kV và máy cắt trong trạm 110kV; Chấm điểm CHI và phân tích tình trạng vận hành của  máy biến thế 110kV, máy cắt trong trạm 110kV; Hướng dẫn thực hành các hạng mục kiểm tra thuộc cấp độ  (Tier) 1 đối với MBA và máy cắt tại TBA 110 kV; Cách thức lập bảng phân tích FMECA và một số case study của EVNHCM …

Các chuyên gia Kỹ thuật từ EVNHCM chia sẻ kinh nghiệm với các học viên
Các chuyên gia Kỹ thuật từ EVNHCM chia sẻ kinh nghiệm với các học viên

Cùng với đó, các giảng viên cũng đi sâu vào các nội dung cốt lõi của CBM chia theo các cấp độ. Từ cấp độ 1 là đánh giá định kỳ online nhằm đánh giá tình trạng thiết bị đang sử dụng đến cấp độ 2 là yêu cầu thiết bị chuyên dụng và cắt điện khi thực hiện được định kỳ hoặc khi kết quả từ cấp độ 1 chỉ ra có vấn đề hỏng hóc cần phải cắt điện để chuyển qua cấp độ 2; Cấp độ 3 yêu cầu thiết bị chuyên dụng và cắt điện kéo dài để thực hiện kiểm tra kỹ hơn. Việc đánh giá này là cần thiết để bảo dưỡng ở quy mô rộng hơn, hoặc để sửa chữa phục hồi hay thay thế thiết bị.

Với mỗi chuyên đề các học viên cùng trao đổi thảo luận về việc áp dụng sửa chữa bảo dưỡng theo tình trạng vận hành (CBM) trong công tác vận hành và Thí nghiệm định kỳ các TBA 110kV của EVNNPC năm 2021.

Cũng trong khuôn khổ chương trình lớp tập huấn, các học viên được tham gia triển khai sửa chữa bảo dưỡng theo tình trạng vận hành tại trạm 110kV E54 Giếng Đáy, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm tại hiện trường.

Sau khóa bồi huấn này, EVNNPC dự kiến trang bị các thiết bị chẩn đoán hiện đại và hoàn thiện hệ thống phần mềm tính toán tự động các chỉ số sức khỏe của thiết bị để triển khai rộng rãi phương pháp sửa chữa bảo dưỡng theo phương pháp CBM trên lưới điện phân phối của miền Bắc trong năm 2021.

Bảo Ngân