EVN thực hiện chủ đề năm 2021 về “Chuyển đổi số” 

Xem với cỡ chữ
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lựa chọn chủ đề năm 2021 là “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”, với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh lộ trình ứng dụng khoa học công nghệ; tích hợp công nghệ kỹ thuật số và mô hình quản trị phù hợp với quá trình ứng dụng công nghệ kỹ thuật số vào hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động, đổi mới sáng tạo, tối ưu hóa chi phí, nâng cao trải nghiệm và mức độ hài lòng khách hàng; phấn đấu đến hết năm 2022, EVN cơ bản chuyển đổi thành doanh nghiệp hoạt động theo mô hình doanh nghiệp số.

Xây dựng chương trình cụ thể

Theo đại diện EVN, Tập đoàn sẽ triển khai các chương trình nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ năng về chuyển đổi số, phát triển doanh nghiệp số cho lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị; cán bộ quản lý các cấp; chuyên gia và cán bộ kỹ thuật; người lao động; giảng viên trường Cao đẳng Điện lực và các cơ sở đào tạo. Cụ thể, trong lĩnh vực sản xuất, Tập đoàn xây dựng và hoàn thiện lại quy trình quản lý kỹ thuật theo hướng sử dụng các thiết bị điện tử thông minh; tin học hóa trong sửa chữa theo phương pháp bảo trì dựa trên sự tin cậy (RCM) cho các nhà máy điện; xây dựng và thử nghiệm quy trình quản lý tối ưu nhiên liệu; nghiên cứu và đưa ra yêu cầu số hóa tổng thể cho một nhà máy nhiệt điện than; thống nhất các nguồn dữ liệu, tích hợp thông tin từ các hệ thống phần mềm khác (CMIS, ERP, HRMS, đầu tư xây dựng).

Trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng, Tập đoàn chuẩn hóa, đơn giản và hoàn thiện quy trình, quy định hiện tại theo hướng dễ dàng số hóa; xây dựng ứng dụng di động phục vụ khách hàng tìm kiếm thông tin về dịch vụ điện; xây dựng các chính sách chăm sóc và khuyến khích khách hàng tham gia hoạt động chuyển đổi của EVN. Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, Tập đoàn sẽ hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ; ban hành tiêu chí đánh giá về mức độ ứng dụng công nghệ trong hoạt động đầu tư xây dựng; hoàn thành nâng cấp và hoàn thiện phần mềm đầu tư xây dựng phiên bản 2.0, áp dụng công nghệ AI nhận diện khuôn mặt trong giám sát thi công, tích hợp các hệ thống giám sát thông minh tại công trường... Trong lĩnh vực quản trị nội bộ, Tập đoàn sẽ hiệu chỉnh, ban hành quy trình thủ tục nội bộ phục vụ cá nhân hóa thông tin; hoàn thiện quy trình cập nhật và ứng dụng tiện ích văn phòng; xây dựng quy trình phù hợp với xu hướng quản trị mới.

Đối với lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin, sẽ thống nhất trong toàn Tập đoàn 1 nền tảng hạ tầng chung, đồng nhất về công nghệ, về giải pháp kỹ thuật và giải quyết vấn đề thống nhất quản trị cơ sở dữ liệu dùng chung. Chuẩn hóa, làm giàu cơ sở dữ liệu, đẩy mạnh khai thác, phân tích để nâng giá trị dữ liệu của EVN lên cao hơn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Tập đoàn cũng như phù hợp với xu thế chung.

EVN chủ động thực hiện lộ trình chuyển đổi số  

Nguồn: ITN 

Tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm

Để đạt được mục tiêu hoàn thành Kế hoạch tổng thể chuyển đổi số vào năm 2022, đại diện EVN cho biết, các đơn vị thành viên phải thay đổi tư duy, thay đổi cách làm, tổ chức thực hiện ngay 5 nhiệm vụ trọng tâm và 40 chỉ tiêu cần đạt được, như xây dựng chương trình nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ năng về chuyển đổi số, phát triển doanh nghiệp số; xác định chuyển đổi số là trách nhiệm của toàn thể người lao động trong toàn Tập đoàn.

Thứ hai, xây dựng các chính sách chuyển đổi số, sẵn sàng chấp nhận và thử nghiệm ý tưởng, công nghệ mới một cách có kiểm soát, sau đó đánh giá và nhân rộng; thúc đẩy đổi mới, phát triển sáng tạo.

Thứ ba, EVN có hoạt động sản xuất kinh doanh đa dạng, tích hợp theo chiều dọc, đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hầu hết các hoạt động, quy trình nghiệp vụ. Để bảo đảm chuyển đổi số thành công cần nhận diện, lựa chọn và triển khai thực hiện các lĩnh vực trọng tâm như số hóa dữ liệu, số hóa khách hàng, số hóa quy trình nghiệp vụ.

Thứ tư, xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho hệ thống viễn thông CNTT và tự động hóa của EVN theo phương án hình thành Trung tâm điều hành an ninh bảo mật.

Thứ năm, thực hiện mục tiêu của 5 lĩnh vực chuyển đổi số, bao gồm chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất với nhiệm vụ đến năm 2022, hoàn thành 8 mục tiêu; năm 2025, hoàn thành 5 mục tiêu. Chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng với nhiệm vụ đến năm 2022, hoàn thành 6 mục tiêu; năm 2025, hoàn thành 1 mục tiêu. Chuyển đổi số trong lĩnh vực đầu tư xây dựng với nhiệm vụ đến năm 2022, hoàn thành 10 mục tiêu; năm 2025, hoàn thành 5 mục tiêu. Chuyển đổi số trong lĩnh vực quản trị nội bộ với nhiệm vụ đến năm 2022, hoàn thành 7 mục tiêu; năm 2025 hoàn thành 4 mục tiêu.

Riêng việc nâng cao năng lực hạ tầng viễn thông, ứng dụng các nền tảng công nghệ số, đến năm 2022 sẽ hoàn thành thiết lập hạ tầng số; nền tảng số; xây dựng ứng dụng số; các mục tiêu bảo đảm an toàn thông tin. Đến năm 2025, EVN có hệ thống hạ tầng công nghệ tiên tiến với các nền tảng số và các ứng dụng số đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số cho các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn.

Minh Nhật