Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh: Chuyển tải đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri tới diễn đàn Quốc hội

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh: Chuyển tải đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri tới diễn đàn Quốc hội -0

Bên lề phiên bế mạc, phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân có cuộc phỏng vấn nhanh với Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh Ngô Hoàng Ngân về kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại Kỳ họp. 

Tham gia, đóng góp tích cực vào các nội dung, chương trình nghị sự 

- Kỳ họp thứ Tư là kỳ họp tiếp tục ghi dấu nhiều đổi mới trong hoạt động của Quốc hội. Xin ông cho biết những kết quả quan trọng, nổi bật của Kỳ họp?

- Sau 21 ngày làm việc sôi nổi, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Với tính chất quan trọng của một kỳ họp thường lệ cuối năm, Quốc hội đã xem xét một khối lượng công việc lớn trên tinh thần đồng thuận, thống nhất rất cao.

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh: Chuyển tải đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri tới diễn đàn Quốc hội -0

Trong đó, về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước, trên cơ sở đánh giá khách quan toàn diện kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế của năm 2022, Quốc hội đã quyết nghị nhiều định hướng lớn, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để Chính phủ, các cấp, các ngành tiếp tục quyết liệt triển khai nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023; tạo đà thuận lợi để phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu theo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Về công tác lập pháp, Quốc hội đã thông qua 6 luật, 13 nghị quyết nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, tiếp tục cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, bảo đảm thực thi các cam kết quốc tế. Đồng thời, cũng đã cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý và điều chỉnh thời điểm trình Quốc hội xem xét 1 dự án luật; cho ý kiến  đối với 8 dự án luật. Các ý kiến tập trung vào nguyên tắc, mục tiêu, những quan điểm lớn, chính sách quan trọng; phân tích thấu đáo các tác động của chính sách và các nội dung cụ thể của các điều, khoản trong từng dự án luật.

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh: 
Chuyển tải đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri tới diễn đàn Quốc hội -0
Phiên thảo luận Tổ với sự tham dự của các ĐBQH tỉnh Quảng Ninh

Về hoạt động giám sát tối cao, Quốc hội đã dành thời gian 2,5 ngày để tiến hành chất vấn đối với 3 Bộ trưởng và Tổng Thanh tra Chính phủ về các lĩnh vực: xây dựng, thông tin và truyền thông, nội vụ, thanh tra. Các vấn đề được Quốc hội lựa chọn là “trúng và đúng”,  mang tính thời sự, được cử tri, Nhân dân cả nước và các vị đại biểu Quốc hội quan tâm. Với việc thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp, Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các vị Bộ trưởng, Trưởng ngành thực hiện quyết liệt những cam kết cụ thể về những việc phải làm và thời hạn hoàn thành để tạo chuyển biến thực sự đối với từng lĩnh vực được chất vấn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân cả nước. Đây cũng là cơ sở để Quốc hội giám sát lại và xem xét lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp cuối năm giữa nhiệm kỳ.

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh: 
Chuyển tải đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri tới diễn đàn Quốc hội -0
Đại biểu Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh tại phiên thảo luận tổ 

- Cùng với tập thể Quốc hội, tại Kỳ họp này, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã tích cực tham gia vào các nội dung nghị sự và có nhiều đóng góp vào thành công chung của kỳ họp, thưa ông?

- Đến thời điểm này, có thể khẳng định, Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV đã khép lại thành công và tiếp tục ghi dấu những đổi mới trong hoạt động của của Quốc hội. Quốc hội và các ĐBQH đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành kỳ họp của Đoàn chủ tịch chủ động, linh hoạt, đổi mới, bám sát nội dung, chương trình kỳ họp. Công tác chuẩn bị trình các dự án Luật, tờ trình dự thảo Nghị quyết, báo cáo thẩm tra của Chính phủ, của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội. Không nằm ngoài tiến trình đổi mới ấy, 8 ĐBQH thành viên Đoàn đã tích cực nghiên cứu, tham gia ý kiến vào nội dung các phiên thảo luận Tổ và Hội trường với 37 lượt phát biểu trực tiếp. Riêng thảo luận tại Hội trường, Đoàn đã đăng ký 12 lượt phát biểu vào các nội dung; trong đó đã phát biểu trực tiếp với 7 lượt ý kiến. Các ý kiến phát biểu thảo luận đều rất chất lượng, tập trung bổ sung, nhấn mạnh, làm rõ các nội dung đánh giá tình hình, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành liên quan một số giải pháp cụ thể để giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc đang đặt ra trong thực tiễn.

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh: Chuyển tải đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri tới diễn đàn Quốc hội -0

Tham gia phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp, các ĐBQH trong Đoàn đã tích cực đăng ký chất vấn các thành viên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề còn vướng mắc, bất cập từ thực tiễn, nhận được sự quan tâm của đông đảo cử tri. Trả lời nội dung các đại biểu quan tâm, Thủ tướng và các thành viên Chính phủ nhấn mạnh, các ĐBQH đã có nhiều đánh giá sâu sắc, trí tuệ, trách nhiệm, các đại biểu đã chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần giải quyết và góp ý cho Chính phủ về các giải pháp cần thực hiện. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng khẳng định, thời gian tới Chính phủ, chính quyền địa phương tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, khắc phục tồn tại yếu kém, thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm đạt được những chỉ tiêu đã đề ra.

Tiếp tục lan tỏa tinh thần đổi mới, hành động vì dân

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh: 
Chuyển tải đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri tới diễn đàn Quốc hội -0
Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh dự phiên họp toàn thể tại Hội trường

- Để có được những đóng góp hết sức tích cực kể trên, Đoàn đã có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng trước khi bước vào kỳ họp. Xin ông chia sẻ cụ thể hơn về điều này?

- Để kịp thời chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp, Đoàn ĐBQH tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức để ĐBQH tiếp xúc cử tri tại 13/13 huyện, thị xã, thành phố với hơn 2.000 cử tri, Nhân dân tham gia. Đoàn cũng tổ chức hội nghị với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Viện KSND, TAND và các cơ quan, đơn vị có liên quan thống nhất để trao đổi, nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội và thông tin, làm rõ các nội dung kiến nghị cử tri gửi đến Đoàn thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương. Đồng thời, xây dựng báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội với 14 nội dung kiến nghị; gửi UBND tỉnh với 6 nội dung kiến nghị.

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh: 
Chuyển tải đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri tới diễn đàn Quốc hội -0
ĐBQH tỉnh Quảng Ninh Đỗ Thị Lan phát biểu thảo luận tại Hội trường

Với khối lượng dự án luật lớn, quan trọng, nhất là dự thảo Luật Đất đai, Đoàn ĐBQH tỉnh đã xây dựng kế hoạch lấy ý kiến đối với từng dự án Luật. Một số dự án Luật có phạm vi ảnh hưởng rộng, tác động tới nhiều đối tượng, có nhiều ý kiến khác nhau, Đoàn ĐBQH tỉnh đã kết hợp tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản, vừa khảo sát vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến chuyên đề, có sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh: 
Chuyển tải đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri tới diễn đàn Quốc hội -0
ĐBQH tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu thảo luận tại Hội trường

Đoàn đã tổ chức lấy ý kiến tham gia bằng văn bản gửi đến 285 lượt cơ quan, đơn vị và chuyên gia lấy ý kiến và 14 dự án luật; tổ chức 7 hội nghị lấy ý kiến tham gia vào các dự án luật trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp, tiến hành khảo sát lấy ý kiến về tình hình, kết quả thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia: Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2023; Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025. Các ý kiến tổng hợp của Đoàn ĐBQH gửi về Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phát biểu tham gia trực tiếp của các đại biểu Quốc hội tại các hội nghị chuyên đề đã được các cơ quan trình, cơ quan thẩm tra giải trình, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật trình Quốc hội cho ý kiến.

- Xin ông cho biết, một số nội dung hoạt động Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ triển khai ngay sau kỳ họp?

- Để nhanh chóng lan tỏa về thành công của kỳ họp, chúng tôi đã đã xây dựng kế hoạch để ĐBQH tiếp xúc, thông báo nhanh tới cử tri toàn tỉnh kết quả Kỳ họp. Đồng thời, tập trung tuyên truyền các nội dung được kỳ họp thông qua, nhất là một số dự án Luật, nghị quyết có tác động ảnh hưởng sâu tới đời sống tầng lớp Nhân dân.

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh: 
Chuyển tải đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri tới diễn đàn Quốc hội -0
ĐBQH tỉnh Quảng Ninh Trần Thị Kim Nhung phát biểu tại hội trường

Cùng với đó, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổ chức hoạt động giám sát chuyên đề việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch của Đoàn giám sát - Quốc hội Khóa XV.

Đoàn ĐBQH tỉnh cũng tiếp tục thực hiện công tác tiếp công dân định kỳ. Đôn đốc, tổng hợp kết quả trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương. Tổng kết hoạt động năm 2022 của Đoàn ĐBQH tỉnh, triển khai xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

- Trân trọng cảm ơn ông!

Nội dung: MẠNH TUÂN
Trình bày: ĐỨC HIỆP