Thường trực HĐND tỉnh Long An giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 21

Dứt điểm những nội dung tồn đọng 

Xem với cỡ chữ
Giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 21, Thường trực HĐND tỉnh Long An nhấn mạnh yêu cầu UBND tỉnh tập trung xem xét, giải quyết dứt điểm các nội dung tồn đọng, nhất là kiến nghị cấp thiết gắn với cuộc sống của Nhân dân; rà soát các kiến nghị nhiều lần hoặc đã giải trình nhưng cử tri vẫn kiến nghị để có giải pháp phù hợp...

Cơ bản giải quyết được các vấn đề bức xúc

Trước và sau Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Long An Khóa IX (Kỳ họp thường kỳ giữa năm 2020), UBND tỉnh đã xem xét, tiếp thu, trả lời 174/176 ý kiến, kiến nghị. Trong đó, 47/174 nội dung (chiếm 27,01%) đã được giải quyết xong, 59/174 nội dung (chiếm 33,91%) đang giải quyết và sẽ giải quyết; 51/174 nội dung (chiếm 29,31%) được giải trình, thông tin đến cử tri; 17/174 ý kiến, kiến nghị được UBND tỉnh trả lời nhưng không được phân loại theo yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh (chiếm 9,77%).

Cử tri Long An kiến nghị trong một buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh- ảnh KIM NHẠN
Cử tri Long An kiến nghị trong một buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh
Ảnh KIM NHẠN

Giám sát nội dung này, Thường trực HĐND tỉnh Long An ghi nhận: UBND tỉnh đã thực hiện nghiêm túc việc tiếp thu, giải trình, trả lời đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; chỉ đạo, phân công nhiệm vụ, giao trách nhiệm cụ thể, đồng thời, theo dõi, kiểm tra các sở, ngành, địa phương trả lời các ý kiến, kiến nghị, cũng như việc thực hiện cam kết với cử tri (ý kiến, kiến nghị của cử tri được xem xét, giải quyết trả lời đạt tỷ lệ 98,86%). Đã có nhiều ý kiến, kiến nghị cơ bản được giải quyết dứt điểm. Các nội dung đang giải quyết, sẽ giải quyết đã được UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan tiếp thu, nghiên cứu, có giải pháp thực hiện. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải quyết có chuyển biến, nhất là những kiến nghị liên quan đến trách nhiệm chung; việc giám sát, khảo sát của các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh được tăng cường.

Nhìn chung, việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thời gian qua gắn với việc bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội và đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện, cơ bản giải quyết được các vấn đề bức xúc của cử tri, bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Cử cán bộ chuyên môn tham gia trả lời, tiếp thu

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thường trực HĐND tỉnh Long An cũng thẳng thắn chỉ ra: Thống kê, phân loại việc giải quyết kiến nghị của cử tri có một số nội dung chưa xác thực. Đơn cử, có nội dung đã giải quyết xong nhưng được phân loại trong phần đang giải quyết như: Khắc phục hệ thống thoát nước trên tuyến ĐT.830 tại khu vực ngã tư Chợ Trạm; đặt biển báo giảm tốc gần các dốc cầu trên ĐT.817 và cắm biển báo ngay các cổng trường trên ĐT.817… Có nội dung đang triển khai thực hiện nhưng được phân loại vào phần đã giải quyết xong: Việc thi công các hạng mục thuộc công trình di tích Nguyễn Thông; kiểm tra, xử lý tình trạng đánh bạc trá hình với hình thức game máy bắn cá. Bên cạnh đó, có nội dung được ghi nhận để chỉ đạo khảo sát, đánh giá sự cần thiết, khả năng nguồn vốn triển khai thực hiện nhưng chưa xác định thời gian triển khai.

Việc trả lời có nội dung còn trùng lặp, những ý kiến, kiến nghị đang và sẽ giải quyết trong thời gian tới còn 59/174 nội dung (chiếm 33,91%). Trong đó, có một số kiến nghị nhiều lần như: Thi công xây dựng Cầu từ xã Vĩnh Bữu, huyện Tân Hưng - xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp; nhựa hóa tuyến ĐT 837B đoạn từ Vĩnh Châu A đến Vĩnh Bữu... Đây đều là những vấn đề bức xúc ảnh hưởng lớn đến đời sống nên cử tri còn băn khoăn, thắc mắc. Đối với các nội dung đang và sẽ giải quyết, một số nội dung chưa xác định rõ giải pháp, lộ trình, thời gian giải quyết…

Những tồn tại trên, theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Văn Nhiều, bên cạnh một số kiến nghị cần phải có thời gian, nguồn lực, lộ trình cụ thể như kiến nghị liên quan đến đất đai, đầu tư công, triển khai thực hiện các dự án ngoài ngân sách... việc giải quyết chưa thể đáp ứng thỏa đáng nguyện vọng, mong muốn, trong đó có một số nội dung phản ánh, kiến nghị nhiều lần. Nguyên nhân chủ quan do một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động rà soát, tìm giải pháp và quyết liệt trong kiểm tra, đôn đốc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; một số nơi còn thụ động, giải trình là chính, thiếu giải pháp tích cực; công tác phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương có nơi, có lúc thiếu chặt chẽ, đồng bộ; vai trò của người đứng đầu chưa được thể hiện tốt ở một số đơn vị.

Vì vậy, Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu UBND tỉnh tập trung xem xét, giải quyết dứt điểm các kiến nghị tồn đọng từ các kỳ họp trước chưa giải quyết xong, nhất là kiến nghị cấp thiết gắn với cuộc sống của Nhân dân. Rà soát các kiến nghị nhiều lần hoặc đã giải trình nhưng cử tri vẫn kiến nghị để có giải pháp giải quyết phù hợp. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chức năng giải quyết 2 ý kiến, kiến nghị chưa được trả lời và 59 nội dung đang, sẽ giải quyết trong thời gian tới. Kiểm tra và chỉ đạo các sở, ngành, địa phương cử cán bộ chuyên môn tham gia các cuộc TXCT của đại biểu HĐND tỉnh để trả lời, tiếp thu đầy đủ, làm cơ sở giải quyết thỏa đáng các ý kiến, kiến nghị liên quan đến công tác quản lý của ngành, địa phương. Đối với một số vấn đề có thời gian thực hiện, hoàn thành, cần thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc, điều hành bảo đảm tiến độ chất lượng và thông tin kịp thời cho Thường trực, đại biểu HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Văn Nhiều nhấn mạnh.

KIỀU BẢO