Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đưa Quảng Ninh thành một trong những trung tâm phát triển năng động của phía Bắc 

Xem với cỡ chữ
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của đảng viên và nhân dân toàn tỉnh. Sau một thời gian chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm; được sự nhất trí của Bộ Chính trị, Đại hội sẽ chính thức diễn ra từ ngày 25 - 27.9 tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh. Trước thềm đại hội, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh NGUYỄN VĂN THẮNG đã dành cho Báo Đại biểu Nhân dân cuộc trò chuyện cởi mở về sự kiện chính trị quan trọng này.

Chuẩn bị khẩn trương, trách nhiệm

- Thưa ông, chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Quảng Ninh đã triển khai thực hiện rất tốt công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở. Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về nội dung này?

Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng 
Ảnh: Mạnh Tuân

- Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Cụ thể hóa Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, đồng thời kế thừa, phát huy kinh nghiệm từ các nhiệm kỳ trước về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch số 308-KH/TU ngày 4.7.2019 về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Từ đầu tháng 1 đến hết ngày 29.2.2020, đã có 4.925/4.925 (100%) chi bộ tổ chức thành công đại hội. Hầu hết người đứng đầu cơ quan, đơn vị được bầu Bí thư chi bộ. Thực hiện mô hình "Dân tin - Đảng cử", tỉnh đã chỉ đạo thực hiện thống nhất, đồng bộ bầu Trưởng thôn trong cùng ngày 5.1.2020, sau đó tổ chức đại hội chi bộ thôn cùng một ngày 18.1.2020 và hoàn thành mục tiêu 100% bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu.

Tiếp sau đó, trong tháng 3.2020, toàn tỉnh đã tổ chức thành công đại hội điểm ở 47 chi bộ, đảng bộ cơ sở. Đến ngày 31.5.2020, toàn tỉnh đã hoàn thành đại hội ở 735/735 (100%) tổ chức cơ sở Đảng. Trong đó, 408/408 (100%) đảng bộ cơ sở bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội. Đối với Đảng bộ xã, phường, thị trấn, 177/177 xã, phường, thị trấn đã tổ chức đại hội đủ 4 nội dung. Các đại hội đã bầu một lần đủ số lượng cấp ủy và 100% đảng bộ cấp xã bầu bí thư trực tiếp tại đại hội.

Đối với đảng bộ cấp trên cơ sở, tính đến ngày 25.7, toàn tỉnh đã hoàn thành đại hội ở 20/20 đảng bộ, sớm hơn 1 tháng so với quy định của Trung ương. 20/20 đơn vị đã bầu 1 lần đủ số lượng cấp ủy, bảo đảm số lượng, cơ cấu và nhân sự dự kiến theo quy định. Trừ Đảng bộ Quân sự tỉnh, 19/20 đại hội đã tiến hành bầu cử trực tiếp Bí thư cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại đại hội với số phiếu tín nhiệm cao. Việc hoàn thành đại hội Đảng ở cấp chi bộ trực thuộc; chi bộ, đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở là tiền đề quan trọng để Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh tổ chức thành công đại hội lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

-  Từ kết quả đại hội các cấp, công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự cho Đại hội Đảng bộ tỉnh đã được tập trung chỉ đạo và triển khai như thế nào, thưa ông?

- Để chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã chỉ đạo Tiểu ban văn kiện xây dựng đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết và biên tập các dự thảo báo cáo trình Đại hội. Tiểu ban Văn kiện, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã dành nhiều tâm sức, trí tuệ, tổ chức nhiều đoàn khảo sát tại các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức nhiều hội nghị; gửi văn bản để lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, Hội đồng Lý luận Trung ương, các bộ, ban, ngành trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh các thời kỳ, các chi, đảng bộ cơ sở, đảng bộ cấp trên cơ sở, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh để xây dựng, hoàn thiện các văn kiện.

Dự thảo Báo cáo chính trị qua nhiều lần bổ sung, chỉnh sửa, bảo đảm cô đọng, chặt chẽ, súc tích, cân đối giữa nội dung đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025; là kết quả của quá trình chuẩn bị hết sức chu đáo, kỹ lưỡng, khoa học, phát huy được dân chủ, trí tuệ của cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Về công tác nhân sự Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xây dựng Đề án công tác nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, lãnh đạo chủ chốt tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bảo đảm chặt chẽ, kỹ lưỡng, nghiêm túc, theo đúng quy trình 5 bước do Bộ Chính trị quy định đối với nhân sự tái cử và lần đầu tham gia cấp uỷ. Đặc biệt, quy định tiêu chuẩn chức danh nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng được cụ thể hóa thêm tiêu chuẩn cấp ủy viên có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo; có sản phẩm, kết quả cụ thể có thể định lượng được; có khả năng phát hiện và sử dụng người có đức, có năng lực. Tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, thành phần, đặc biệt là tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, dân tộc thiểu số, tỷ lệ đổi mới trong Ban Chấp hành đều được bảo đảm theo đúng quy định của Trung ương.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, lãnh đạo tỉnh và các đại biểu bấm nút khởi động Tổ hợp công nghiệp phụ trợ ôtô Thành Công Việt Hưng

Nêu cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân

-  Ông có thể chia sẻ đôi nét về Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV?

- Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV sẽ diễn ra theo tinh thần đổi mới, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương; coi trọng chất lượng, không phô trương hình thức; bảo đảm an toàn, chu đáo, trang trọng, thiết thực và tiết kiệm; phát huy cao nhất trí tuệ, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Với phương châm, mục đích như trên, chủ đề chính thức của Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được xác định là: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới; phát triển nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp, hiện đại; là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc”. 

- Đại hội lần này sẽ tiến hành thực hiện các nội dung gì, thưa ông?

- Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ tập trung thực hiện các nội dung quan trọng như: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khoá XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh Khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đây đều là những trọng trách hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi đại biểu phải nêu cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, tham gia tích cực vào nội dung, chương trình Đại hội. Với công tác chuẩn bị chu đáo nêu trên, đặc biệt là với niềm tin tưởng sâu sắc vào sự tập trung trí tuệ, tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và phát triển của các đại biểu dự Đại hội, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ là tiền đề để tỉnh Quảng Ninh có thêm những bước phát triển toàn diện, bền vững, sớm trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc.

- Xin cảm ơn ông!

MẠNH TUÂN thực hiện