Dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội Khóa XV 

Xem với cỡ chữ
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 ngày 11.1.2021 dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội Khóa XV. Theo đó, tổng số đại biểu Quốc hội Khóa XV là 500 người.