Đột phá nhân lực và công nghệ 

Xem với cỡ chữ
Đây là ý kiến của các chuyên gia tại buổi Tọa đàm “Kinh tế vĩ mô, tài chính tiền tệ năm 2021, cập nhật quý I, dự báo quý II và đánh giá tác động đến sản xuất kinh doanh của Petrovietnam”. Buổi tọa đàm do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tổ chức vừa qua với sự tham dự của các chuyên gia kinh tế và lãnh đạo cán bộ chuyên gia của PVN.
PVN xác định con người và công nghệ là hai đột phá chiến lược
Nguồn: ITN

Văn hóa là gốc của chuyển đổi số

Theo Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng chia sẻ, hàng quý, PVN tổ chức định kỳ để nghe tham vấn ý kiến của các chuyên gia nghiên cứu về kinh tế vĩ mô, tập trung vào các chính sách, các dự báo về tác động của kinh tế vĩ mô đến nền kinh tế Việt Nam, đến các doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng và dầu khí. Tổng Giám đốc cũng thông tin đến các chuyên gia về kết quả sản xuất, kinh doanh quý I của Tập đoàn và mong muốn thông qua buổi tọa đàm, lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị sẽ được tiếp nhận thêm các thông tin mới, các dự báo cũng như ý kiến góp ý của các chuyên gia kinh tế để tiếp tục triển khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn trong thời gian tới.

Tại buổi tọa đàm, TS. Võ Trí Thành đã trình bày báo cáo “Toàn cảnh kinh tế vĩ mô quý I và dự báo Quý II.2021”. Báo cáo tập trung làm rõ diễn biến tình hình dịch Covid-19, ảnh hưởng và tác động của dịch bệnh đối với kinh tế thế giới nói chung, kinh tế Việt Nam nói riêng. Đồng thời, đánh giá tác động khác ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn như giá dầu, rủi ro về diễn biến dịch bệnh, đầu tư công, công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, công tác chuyển đổi số…

Chia sẻ về việc triển khai công tác chuyển đổi số tại PVN, TS. Võ Trí Thành nhấn mạnh, bài học rút ra thông qua công tác này là người đứng đầu phải vào cuộc, dẫn dắt. Công tác chuyển đổi số tại doanh nghiệp gắn với chiến lược kinh doanh cũng như phù hợp với đặc thù riêng của từng doanh nghiệp. Ngoài ra, TS. Võ Trí Thành chia sẻ, quan trọng nhất đối với các doanh nghiệp làm chuyển đổi số là văn hóa doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải xác định công nghệ quan trọng nhưng nó thay đổi liên tục, văn hóa mới là gốc của chuyển đổi số trước khi triển khai các vấn đề khác trong công tác này.

Chủ động bảo đảm sản xuất, kinh doanh

Cũng tại buổi tọa đàm, TS. Cấn Văn Lực phân tích khả năng phục hồi kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2021, tình hình thị trường tài chính - tiền tệ và dầu thô thế giới năm 2021. Theo đó, các số liệu thống kê về giá dầu thô và hoạt động dầu khí được Tổng cục Thống kê công bố hàng tháng chưa phản ánh rõ quy mô hoạt động của PVN. Bên cạnh đó, hoạt động của PVN còn tập trung vào các lĩnh vực điện, dịch vụ dầu khí cũng như các hoạt động đầu tư khác.

TS. Cấn Văn Lực cho rằng, giá dầu giảm làm giảm chi phí nhập khẩu xăng dầu, giúp giảm nhập siêu cũng như tiết kiệm cho Việt Nam một lượng ngoại tệ nhập khẩu xăng dầu. Tuy nhiên, giá dầu giảm cũng khiến giảm thu ngân sách, giá dầu giảm tác động tiêu cực đến ngành khai khoáng, nhất là ngành Dầu khí khi hiện đang đóng góp khoảng 7,8% trong cơ cấu GDP.

Các chuyên gia cũng đưa ra một số khuyến nghị cho PVN trong việc xây dựng và thực thi Chiến lược phát triển đến 2030, theo đó, chú trọng cơ cấu lại hoạt động, tăng cường quản lý rủi ro, đề xuất việc nghiên cứu xây dựng kho dự trữ dầu để ứng phó với biến động giá dầu cũng như xây dựng và thực thi chiến lược chuyển đổi số trong toàn Tập đoàn. Năm 2021 được dự báo có khả năng phục hồi mạnh, đòi hỏi PVN phải có tâm thế sẵn sàng nắm bắt vận hội mới, giai đoạn mới, xác định con người và công nghệ luôn là hai đột phá chiến lược.

Kết luận buổi tọa đàm, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng cảm ơn các báo cáo trình bày, ý kiến góp ý trao đổi của các chuyên gia với các vấn đề của PVN. Đồng thời đề nghị, các đơn vị, ban chuyên môn tiếp thu các ý kiến trao đổi, tiếp tục nghiên cứu, cập nhật các thông tin tại tọa đàm cũng như các dự báo để đưa vào chính sách điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn cũng như các đơn vị.

Quang Hào