Đồng Nai: Phó Chủ tịch tỉnh được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa X 

Xem với cỡ chữ
Ngày 2.7, HĐND tỉnh Đồng Nai Khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ Nhất bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND tỉnh.

Tham dự kỳ họp có đại diện các Ban đảng Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh khóa IX; Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, các đại biểu Quốc hội Khóa XV đơn vị tỉnh Đồng Nai... cùng 81 đại biểu HĐND tỉnh Khóa X đã trúng cử trong cuộc bầu cử vừa qua.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Phú Cường khai mạc Kỳ họp 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Phú Cường cho biết, vừa qua, tỉnh đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội Khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thắng lợi to lớn, toàn diện của cuộc bầu cử đã thể hiện sự tin tưởng của Nhân dân vào đường lối đổi mới và lãnh đạo của Đảng, điều hành của nhà nước, khẳng định quyền làm chủ của Nhân dân.

Bí thư Tỉnh uỷ bày tỏ, đây là cũng là thời điểm toàn tỉnh đang nỗ lực phấn đấu quyết tâm đưa Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đi vào cuộc sống. Đặc biệt, kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa X là kỳ họp chuyển giao nhiệm vụ giữa HĐND tỉnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 -2026. Kỳ họp này sẽ tạo tiền đề hoạt động của HĐND, UBND tỉnh trong cả nhiệm kỳ.

Theo chương trình kỳ họp, các đại biểu nghe báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh về kết quả bầu cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa X; nghe Báo cáo của  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND. Đồng thời, kỳ họp còn xem xét thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng như quyết định cơ cấu, tổ chức và bầu nhân sự chủ chốt trong bộ máy nhà nước của tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của năm 2021 HĐND tỉnh; thông qua nghị quyết về ban hành nội quy kỳ họp HĐND tỉnh Đồng Nai Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026…

Lãnh đạo Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai chúc mừng tân Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Thái Bảo

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Phú Cường nhấn mạnh, nhiệm vụ chủ yếu của kỳ họp này là xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước ở tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng 5 năm tới, bảo đảm đưa Nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống. Đồng thời, góp phần nâng cao năng lực hoạt động của bộ máy nhà nước, đáp ứng được mục tiêu công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ngoài công tác nhân sự của chính quyền, địa phương, HĐND tỉnh cũng sẽ xem xét bầu Hội thẩm nhân dân TAND tỉnh theo quy định.

Để bảo đảm thành công của kỳ họp và hoạt động toàn khóa của HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Phú Cường đề nghị, các đại biểu HĐND nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ, cử tri, sáng suốt lựa chọn những nhân sự xứng đáng để bầu vào chức danh lãnh đạo của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh...

Tại Kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Khóa X; Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng tái đắc cử. Ngoài công tác nhân sự của chính quyền, địa phương, HĐND tỉnh cũng sẽ xem xét bầu Hội thẩm nhân dân TAND tỉnh theo quy định.

Nguyễn Thúy