Đồng Nai: Nhiều đổi mới trong hoạt động HĐND 3 cấp 

Xem với cỡ chữ

Theo thông tin từ HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND 3 cấp luôn nghiên cứu, đổi mới, ứng dụng CNTT trong tổ chức kỳ họp, trình bày tóm tắt các báo cáo, tờ trình để dành thời gian cho phiên chất vấn, thảo luận. Tập trung cải tiến nâng cao chất lượng thẩm tra, ban hành nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn làm cơ sở để triển khai thực hiện và theo dõi, giám sát. Đại biểu tham dự kỳ họp đã phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cử tri; tích cực nghiên cứu để tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến tại tổ thảo luận và chất vấn tại kỳ họp. Nhiều đại biểu đã tích cực phát biểu thẳng thắn, có tính chất xây dựng và đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Các nghị quyết của HĐND ban hành đều có giá trị thực tiễn cao, phát huy hiệu quả.

TRÂM NGUYỄN