Đồng Nai: Nhiều chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19 

Xem với cỡ chữ

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng vừa ký Quyết định số 4346/QĐ-UBND về việc quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn.

Cụ thể, đối tượng là người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng năm 2021; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng năm 2021; hộ nghèo, hộ cận nghèo đang có tên trong danh sách được cấp có thẩm quyền quyết định theo chuẩn nghèo của tỉnh; người dân đang thuê phòng trọ thời gian từ 1.5 đến 31.12.2021; người thuê trọ phải thực hiện giãn cách xã hội trong khu cách ly tạm thời, người lang thang cơ nhỡ; người làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tạm thời cho các đối tượng.

Mức hỗ trợ cụ thể đối với người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội là 1,5 triệu đồng/người; hộ nghèo, cận nghèo là 1,5 triệu đồng/hộ; người thuê trọ (gồm tiền thuê trọ, điện, nước) là 300.000 đồng/người (hỗ trợ 1 lần); người thuê phòng trọ phải thực hiện giãn cách xã hội và người lang thang cơ nhỡ trong các khu cách ly tập trung tạm thời được tiền ăn, mua vật dụng mức 120.000 đồng/người/ngày; người làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tạm thời được hỗ trợ 270.000 đồng/người/ngày (thời gian tính từ khu cách ly được thành lập).

H. Thanh