Đồng Nai ban hành khung giá 3 loại rừng 

Xem với cỡ chữ
UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND về khu giá 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh gồm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất trên địa bàn Đồng Nai.
 Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đi kiểm tra rừng ở huyện Vĩnh Cửu vào giữa tháng 4.2021
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đi kiểm tra rừng ở huyện Vĩnh Cửu vào giữa tháng 4.2021

Khung giá rừng sẽ được áp dụng từ ngày 1.10.2021. Đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có hoạt động liên quan đến khung giá rừng để định giá rừng. Khung giá rừng là để triển khai thực hiện giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp gắn với giao rừng, cho thuê rừng, bồi thường, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất rừng để thực hiện các dự án được UBND tỉnh phê duyệt.

Theo đó, các trường hợp sử dụng khung giá rừng là khi nhà nước giao rừng, tổ chức đấu giá quyền sử dụng rừng, cho thuê rừng, nhà nước thu hồi rừng, thanh lý rừng, xác định vốn góp; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước. Khung giá rừng còn được sử dụng trong xác định giá trị phải bồi thường khi có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đối với rừng, thiệt hại do thiên tai, cháy rừng, xác định thuế, phí, lệ phí liên quan đến rừng...

Khung giá sẽ được điều chỉnh khi các yếu tố hình thành giá rừng thay đổi tăng hoặc giảm trên 20% so với giá quy định hiện hành liên tục trong thời gian 6 tháng trở lên. Tuy theo từng loại rừng và cây trong rừng được áp các khung giá khác nhau từ vài triệu đồng/ha và cao nhất là hơn 1,35 tỷ đồng/ha.

Hiện, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có hơn 171 nghìn ha rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất. Trong đó, tập trung ở khu vực huyện Vĩnh Cửu, Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc và Nhơn Trạch.

Vân Phi