Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Tuyên Quang Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 -2026

Đồng lòng vì khát vọng phát triển 

Xem với cỡ chữ
Sau hai ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Tuyên Quang Khóa XIX đã thành công tốt đẹp, được các đại biểu và cử tri đánh giá cao. Các đại biểu tin tưởng: Bộ máy chính quyền mới sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, dám nghĩ, dám làm cùng toàn thể cử tri và Nhân dân, các dân tộc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, sớm đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong các tỉnh miền núi phía Bắc.

Kế thừa, phát huy thành quả từ các nhiệm kỳ

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân nhấn mạnh: Đây kỳ họp quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương để lãnh đạo Nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, sớm đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong các tỉnh miền núi phía Bắc.

Vì tính chất quan trọng ấy, các đại biểu HĐND tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng, đủ đức, đủ tài để bầu giữ chức vụ lãnh đạo của HĐND, UBND tỉnh và Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng 55 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX
 55 đại biểu HĐND tỉnh Khóa XIX

Dự và chỉ đạo kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Chẩu Văn Lâm chúc mừng các đại biểu HĐND các cấp đã được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Với những nội dung quan trọng tại kỳ họp, trong đó đặc biệt là công tác nhân sự, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Các đại biểu HĐND tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nâng cao tinh thần trước Đảng, trước cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn trình bày Báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh về kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Chẩu Văn Lâm phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Chẩu Văn Lâm phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: HĐND tỉnh cần chủ động, khẩn trương nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025. Đồng thời, kế thừa, phát huy những kinh nghiệm quý báu của các nhiệm kỳ trước, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng, ban hành các nghị quyết phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tính khả thi cao; đổi mới nâng cao chất lượng các kỳ họp, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư…

Đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo

Toàn cảnh kỳ họp
Toàn cảnh kỳ họp

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của người đứng đầu Tỉnh ủy, các đại biểu đã bỏ những lá phiếu bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX; thông qua Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc của HĐND tỉnh Khóa XIX; bầu Trưởng ban, Phó trưởng các Ban của HĐND tỉnh; thông qua Nghị quyết về số lượng Ủy viên các Ban của HĐND tỉnh. Đây có thể coi là nền móng để cả bộ máy chính quyền địa phương cấp tỉnh hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả trong cả nhiệm kỳ. 

Với sự tín nhiệm tuyệt đối, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh. Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XVIII Phạm Thị Minh Xuân và Lê Thị Thanh Trà tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh với  số phiếu bầu cao. 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh kiện toàn bộ máy HĐND tỉnh
Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh kiện toàn bộ máy HĐND tỉnh
Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm Chúc mừng Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung
Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm Chúc mừng Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung
Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhận hoa chúc mừng của Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm
Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhận hoa chúc mừng của Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm

Trước HĐND tỉnh, Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung khẳng định: Sẽ quyết tâm kế thừa và phát huy những thành quả, học hỏi những kinh nghiệm quý báu của những người tiền nhiệm; đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết chung sức, đồng lòng đoàn kết, thống nhất, chấp hành sự lãnh đạo của Tỉnh ủy; thường xuyên giữ mối liên hệ, gắn bó mật thiết với cử tri và Nhân dân; không ngừng đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng các kỳ họp, quyết định những vấn đề lớn, quan trọng bảo đảm đúng pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế tỉnh, sáng suốt quyết định các cơ chế, chính sách, giải pháp đột phá, có tính khả thi cao thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

ãnLãnh đạo HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh khóa XIX
Lãnh đạo HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh Khóa XIX

Đối với các chức danh của UBND tỉnh: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 Nguyễn Văn Sơn tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Thế Giang, Hoàng Việt Phương, Nguyễn Mạnh Tuấn cũng tái cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đại biểu cũng đã bầu 19 Ủy viên UBND tỉnh, 25 hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng  Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh với số phiếu tán thành tuyệt đối.
Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh với số phiếu tán thành tuyệt đối

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Tập thể lãnh đạo và các thành viên UBND tỉnh tập trung cao độ chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu chủ yếu, 3 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm được cụ thể hóa thành các đề án trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, UBND tỉnh sẽ điều hành chặt chẽ, quyết liệt thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tích cực chuẩn bị nguồn vaccine để tiêm phòng cho Nhân dân.

Ngoài ra, tại kỳ họp cũng đã nghe Báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; biểu quyết thông qua nghị quyết kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Lãnh đạo HĐND tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng văn phòng DDoDBQH tỉnh và HDDND tỉnh tại kỳ họp.
Lãnh đạo HĐND tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tại kỳ họp

Sau hai ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, Kỳ họp thứ Nhất đã diễn ra thành công tốt đẹp. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XIX Lê Thị Kim Dung đề nghị: HĐND tỉnh nhanh chóng ổn định về tổ chức, sắp xếp cán bộ, kiện toàn bộ máy, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, sửa đổi lề lối làm việc cho phù hợp yêu cầu giai đoạn mới. Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng các kỳ họp, chủ động, sáng tạo cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII thành các chủ trương, biện pháp, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan thực hiện hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư. Phát huy tinh thần đồng hành với UBND trong triển khai nhiệm vụ, nhất là kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. HĐND cùng với Ủy ban MTTQ và tổ chức thành viên chú trọng tổng hợp, phản ánh kịp thời và theo dõi, đôn đốc đến cùng việc giải quyết những bức xúc, kiến nghị của cử tri, tạo sự đồng thuận cao để huy động sức mạnh của nhân dân vào sự nghiệp phát triển của tỉnh…

Tin, ảnh: BÁCH HỢP